Komunikat archiwalny

Wyjaśnienie dotyczące tekstu Grzegorza Skowrona „Spółki komunalne łamią prawo i źle wydają miliony” w Dzienniku Polskim z 16 marca 2016 r.

W związku z informacjami zawartymi w artykule Grzegorza Skowrona „Spółki komunalne łamią prawo i źle wydają miliony” (Dziennik Polski, 16.03.2016) informuję, że w swoim raporcie Najwyższej Izby Kontroli nie uwzględniła wielu istotnych dokumentów i okoliczności towarzyszących realizacji Hali Widowiskowo-Sportowej Czyżyny w Krakowie (dziś TAURON Arena Kraków). W szczególności NIK nie wzięła pod uwagę argumentów ekonomicznych, technicznych i organizacyjnych, które poprzedzały kolejne decyzje inwestora realizującego budowę i zarządzającego obiektem.

I tak:

  1. W trakcie realizacji inwestycji podjęto decyzję o wykonaniu prac dodatkowych, które w znaczący sposób, co potwierdziła NIK, wpłynęły na poprawę funkcjonalności obiektu. Prace zrealizowała ta sama firma, która budowała halę co pozwoliło na zaoszczędzenie publicznych środków. Wybór wykonawcy w trybie innym niż zastosowała spółka, kwestionowanym przez NIK, znacznie podniósłby koszty inwestycji oraz wydłużyłby czas jej realizacji. Fakt, że inwestycja była prowadzona w sposób prawidłowy potwierdzają również eksperci z Politechniki Krakowskiej w raporcie z czerwca 2015 roku.
  2. Kontrola NIK zakończyła się na początku września 2014 r. objęła więc jedynie cztery pierwsze miesiące działalności hali. Natomiast wnioski pokontrolne NIK wydała niemal rok po kontroli, nie uwzględniając kolejnych miesięcy funkcjonowania obiektu. Ilość i ranga wydarzeń, które odbyły się w tym czasie oraz pozytywne opinie ich organizatorów i uczestników dowodzą, że ocena NIK w tej kwestii była co najmniej przedwczesna.
  3. Przewidywano, że hala zacznie przynosić dochody po trzech latach działalności czyli w 2017 roku. Trafne decyzje Agencji Rozwoju Miasta S.A w fazie budowy oraz działania spółki po oddaniu obiektu do użytku spowodowały, że inwestycja zaczęła przynosić dochody już po roku działalności, co potwierdza raport z lipca 2015 roku.
  4. Wymienione wyżej dokumenty, mimo, że zostały przekazane kontrolerom NIK, nie zostały przez nich uwzględnione.
  5. Halą nie zarządzają trzy miejskie podmioty. Zarządcą obiektu jest Agencja Rozwoju Miasta S.A. Spółka robi to we współpracy z operatorem hali w zakresie funkcji kulturalnej i widowiskowo-estradowej (Krakowskim Biurem Festiwalowym) oraz innymi jednostkami miejskimi (np. Zarządem Infrastruktury Sportowej). Spółka bezpośrednio współpracuje także z organizatorami wydarzeń. Należy także dodać, że w 2013 r. Rada Miasta Krakowa zniosła z ARM S.A. obowiązek wyłonienia operatora hali, czego NIK w swoim raporcie również nie uwzględniła.
  6. Obecnie TAURON Arena Kraków uznawana jest za jeden z najlepszych i najnowocześniejszych obiektów tego typu w Europie, o czym świadczy przyjęcie do stowarzyszenia European Arenas Association oraz ilość wydarzeń o najwyższej światowej randze (zarówno sportowych jak i kulturalnych) i gości biorących w nim udział. Od otwarcia obiektu w maju 2014 r. odbyło się w nim już ponad 60 wydarzeń, w których udział wzięło ponad 1 100 000 osób.

 

Katarzyna Fiedorowicz-Razmus

Rzecznik Prasowy

Agencji Rozwoju Miasta S.A.

Pokaż metkę
Autor: Maciej Grzyb
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA