Komunikat archiwalny

Basen przy ul. Eisenberga: wyjaśnienia ZIS

Po zapoznaniu się z treścią artykułów „Urzędnicy blokują konkurs na basen przy Eisenberga i „Basen Polfy wciąż w ruinie” autorstwa Katarzyna Janiszewskiej (Gazeta Krakowska z dnia 19.10.2016 r.), w których pada zarzut blokowania przez urzędników Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie konkursu na projekt architektoniczny na zagospodarowanie terenu przy ul. Eisenberga, ZIS uważa, że wspomniane zarzuty są przejawem niewłaściwej i krzywdzącej dla Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie oceny sytuacji. Staramy się bowiem znaleźć jak najlepsze pod względem finansowym i funkcjonalnym  rozwiązanie dla inwestycji pn. Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Eisenberga.

I dlatego podjęliśmy się trudnego wyzwania wyłonienia partnera prywatnego w celu realizacji inwestycji w formule PPP. Rada i Zarząd Dzielnicy II Grzegórzki, które były wielokrotnie informowane o podejmowanych przez ZIS działaniach w tej sprawie, doskonale wiedzą, że takie postępowania są bardzo żmudne i wymagają czasu.

Prowadzone obecnie negocjacje z dwoma partnerami dobrze rokują, zlecanie ogłoszenia o konkursie architektonicznym do momentu zakończenia postępowania nie wchodzi więc w grę, tym bardziej, że  owo postępowanie dotyczy przedsięwzięcia o wartości ponad 60 mln zł. Określone obowiązki z tego tytułu nakłada również ustawa o finansach publicznych. 

Przypominamy także, że za realizację zadań Dzielnicy odpowiada nie Rada czy Zarząd Dzielnicy a Dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

Jesteśmy przekonani, że przedstawione argumenty dowodzą, iż podejmujemy właściwe decyzje.

Ponadto, zwracamy się do Pani Redaktor z prośbą o sprostowanie informacji dotyczących jednego z partnerów uczestniczących w postępowaniu. Otóż ten partner to Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET – Białe Błota S.A” ul. Betonowa 1, 86-005 Białe Błota, a nie jak napisała redaktor Katarzyna Janiszewska, przedsiębiorstwo z Bielska-Białej. Miejscowość Białe Błota leży w województwie kujawsko-pomorskim.

Jerzy Sasorski
Rzecznik Zarządu Infrastruktury Sportowej

Pokaż metkę
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA