Komunikat archiwalny

Prace na cmentarzu Rakowickim: wyjaśnienia

W odpowiedzi na artykuł Anny Agaciak, „Na Rakowicach sypią się groby” („Dziennik Polski”, 14.03.2017), Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków wyjaśnia, że zgodnie z przejętymi kompetencjami, Miejski Konserwator Zabytków nadzoruje prace konserwatorskie i budowlane prowadzone na cmentarzu Rakowickim na obszarze objętym ochroną konserwatorską. W tym roku kwota przeznaczona na prace konserwatorskie przy zabytkowych nagrobkach i grobowcach wyniesie 80 000 zł. Niestety, tych i kilku innych, ważnych informacji zabrakło w artykule Anny Agaciak.

Miejski Konserwator Zabytków współpracuje z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w zakresie grobownictwa wojennego, w tym w działaniach renowacyjnych prowadzonych m.in. w Kwaterze Legionowej. Odnowiony został cmentarz wojenny nr 384  w Łagiewnikach. Dodatkowo z inicjatywy MKZ wpisano do rejestru zabytków zespół nagrobków i grobowców na Nowym Cmentarzu Podgórskim, co umożliwiło dysponentom grobów ubieganie się o dotację SKOZK. BMKZ na bieżąco współpracuje ze Społecznym Komitetem Odnowy Zabytków Krakowa i Zarządem Cmentarzy Komunalnych w Krakowie. W ostatnich latach Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa nie prowadził prac konserwatorskich na cmentarzu Rakowickim.

Oto, jakie prace konserwatorskie zostały prowadzone na cmentarzu Rakowickim w latach 2013-2016 ze środków Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Krakowa:

 

2013 – 60 731,48 zł

Przeprowadzono prace konserwatorskie przy dziewięciu zabytkowych nagrobkach i grobowcach, zlokalizowanych na cmentarzu Rakowickim, m.in. przy grobowcu Weteranów Powstań 1831 i 1863, ściana tylna grobowca wraz z tablicami epitafijnymi, płycie nakrywowej z marmuru dębnickiego na nagrobku Marianny Elżbiety ze Schmitów Birubaumowej, przy ogrodzeniu metalowym na grobie Klary Sankoy, przy krzyżu metalowym na grobie Jadwigi i Mieczysława Baranowiczów, przy krzyżu metalowym z fotografią dziecinną z grobu Zdzisia Kumera, przy płycie nagrobnej powstańca z 1863 r. Erazma Szumlakowskiego oraz zrekonstruowano zabytkową latarnię, wazon i epitafijną tablicę na trzech innych nagrobkach i grobowcach.

 

2014 – 49 725 zł

Przeprowadzono prace konserwatorskie przy zabytkowych nagrobkach i grobowcach, zlokalizowanych na cmentarzu Rakowickim, m.in.

 • grobowiec rodziny Łosiów w zakresie odtworzenia elementów metalowych,
 • wykonanie gipsowych rekonstrukcji rzeźbiarskich oraz późniejsze wykonanie z masy epoksydowej medalionów i plakiet nagrobnych (pomnik nagrobny Ignacego Petelenza, grobowiec Świeszczowskich, pomnik nagrobny Karola Baykowskiego, nagrobek Krupickich),
 • konserwacja nagrobka (steli kamiennej z płaskorzeźbionymi elementami) osoby o nieustalonym nazwisku (obok grobowca rodziny Gallów),
 • wykonanie płyty nagrobnej, tablicy inskrypcyjnej, liternictwa metodą tradycyjną dla grobowca obok grobu Jackowskiego,
 • grobowiec Weteranów Powstań 1831 i 1863 r., ściana południowo-wschodnia wraz z konserwacją płyt inskrypcyjnych.

 

2015 – 59 994,59 zł

Przeprowadzono prace konserwatorskie przy zabytkowych nagrobkach i grobowcach, zlokalizowanych na cmentarzu Rakowickim, m.in.

 • Grobowiec Weteranów Powstań 1831 i 1863 r.,
 • nagrobek Róży z Rosnowskich Fedorowiczowej,
 • pomnik nagrobny z krzyżem na grobie Marianny Domańskiej,
 • pomnik nagrobny z krzyżem na grobie Antoniny Nieszczyńskiej,
 • grobowiec rodziny Paszkowskich,
 • nagrobek Czesławy Czerny,
 • nagrobek Stasia Skali,
 • nagrobek Teodora Schmidta,
 • grób gen. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego,
 • grób Ludwika Lubicza Sembratowicza,
 • konserwacja nagrobka na cmentarzu Rakowickim w Krakowie,
 • nagrobek Zosi Słomczyńskiej,
 • pomnik nagrobny Kazimierza Górskiego.

2016 – 69 997,30 zł

W ramach realizacji planu rzeczowo-finansowego zlecono, w drodze umów o dzieło, wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkowych nagrobkach i grobowcach, zlokalizowanych na cmentarzu Rakowickim, m.in. nagrobek Wandy Grzybowskiej, pełna konserwacja techniczna i estetyczna, pomnik nagrobny Ludwiki Królikowskiej, pełna konserwacja techniczna i estetyczna wraz z rzeźbą śpiącego dziecka, pomnik nagrobny na grobie rodziny Wojciechowskich i Nowakowskich, pełna konserwacja techniczna i estetyczna, kamienna płyta nagrobna na grobie x. Józefa Sowińskiego, pełna konserwacja techniczna i estetyczna, kamienny pomnik nagrobny Juliusza Lea, pełna konserwacja techniczna i estetyczna kamieniarki schodów oraz łańcucha. Ponadto zlecono rekonstrukcję porcelitowych plakiet nagrobnych znajdujących się na terenie cmentarza Rakowickiego, konserwację 5 krzyży metalowych, naprawę uszkodzonego ogrodzenia metalowego przy grobie Kamili Cichockiej, rekonstrukcję dwóch kamiennych wazonów na grobowcu Kiełczykowskich i Meissnerów.

2017 – plan 80 000 zł

 

Jerzy Zbiegień

Miejski Konserwator Zabytków

Tagi: polemika, media

Pokaż metkę
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA