Komunikat archiwalny

Dzieci z Aleppo – stanowisko Urzędu Miasta Krakowa

W nawiązaniu do artykułów prasowych oraz zapytań mediów o inicjatywę zaproszenia do Krakowa dzieci z syryjskiego Aleppo informujemy, że Prezydent Miasta Krakowa - w przygotowanej odpowiedzi na uchwałę Rady Miasta Krakowa z 15 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa, dotyczących zaproszenia do Krakowa pięciorga dzieci z Aleppo, poszkodowanych wskutek wojny, w celu leczenia - poinformował Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa o przepisach prawnych dotyczących możliwości realizacji przez samorząd wskazanej w treści wspomnianej uchwały propozycji.

W piśmie skierowanym na ręce Bogusława Kośmidera, Prezydent Jacek Majchrowski opisuje uwarunkowania prawne dotyczące zapraszania cudzoziemców do Polski i udzielania im pomocy społecznej. Zaznacza, że z uwagi obowiązujące na przepisy Gmina Miejska Kraków nie ma możliwości zaproszenia osób, o których mowa w uchwale kierunkowej RMK oraz do sfinansowania dla nich pomocy medycznej.

Jednocześnie Prezydent Miasta zadeklarował daleko idące wsparcie w zakresie kontaktu z instytucjami i organami administracji publicznej oraz podmiotami leczniczymi w ramach kompetencji jednostki samorządu terytorialnego, czy też organizacjami non-profit, które byłyby zainteresowane udziałem w projekcie.

List Prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego do przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Bogusława Kośmidera w sprawie pomocy dla dzieci z Aleppo [PDF]

Maciej Grzyb
Dyrektor Biura Prasowego UMK

Pokaż metkę
Autor: MACIEJ GRZYB
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA