Błędy „Dziennika Polskiego”

Po raz kolejny w artykule redaktorów Arkadiusza Maciejowskiego i Małgorzaty Mrowiec zatytułowanym: „Świat według prezydenta: prokuratura bada, on już wie” zamieszczonym w „Kronice krakowskiej” dodatku do „Dziennika Polskiego” w dniu 1-2 kwietnia 2017 r. zawarte zostały nieprawdziwe, wprowadzające w błąd czytelników informacje, dotyczące zasad wynajmowania lokali mieszkalnych położonych w ścisłym centrum miasta, o powierzchni powyżej 80m2.

Informujemy, że przedmiotowe lokale wyłączone są z pomocy mieszkaniowej i przeznaczone są do wynajęcia w trybie przetargu na rzecz osób fizycznych, które posiadają odpowiednio wysokie dochody i które zaproponują najwyższą stawkę najmu. Tymczasem autorzy artykułu po raz kolejny sugerują - wprowadzając w błąd czytelników - że przedmiotowe lokale mają być przeznaczone dla ludzi o niezaspokojonych potrzebach mieszkaniowych.

Informacje Dziennika Polskiego pozostają w sprzeczności z przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, oraz wydanymi na ich podstawie zapisami uchwały Rady Miasta Krakowa, zgodnie z którymi lokale o powierzchni przekraczającej 80 m2, położone w ustalonej uchwałą specjalnej strefie gospodarowania, która obejmuje lokale generujące duże koszty utrzymania, wyłączone zostały z pomocy mieszkaniowej.  Lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2, które z różnych względów nie mogą być przeznaczone do sprzedaży i niejednokrotnie wymagają przeprowadzenia dużego, kosztowego i czasochłonnego remontu, m.in. z uwagi na lokalizację w budynkach objętych ochroną konserwatorską, przeznaczone są do wynajęcia w trybie przetargu. Przyszli najemcy zobowiązani są wykonać remont w lokalu, na który złożyli ofertę, jednocześnie zrzekając się roszczeń z tytułu nakładów i nie mają możliwości ich rozliczenia w jakiejkolwiek formie. Poczynione nakłady stanowią przysporzenie w mieniu Gminy Miejskiej Kraków.

Maciej Grzyb
Dyrektor Biura Prasowego Urzędu Miasta Krakowa

Pokaż metkę
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA