Stanowisko ws. artykułu w „Dzienniku Polskim” o przedszkolu Caritas

W związku z nieprawdziwymi i nieprecyzyjnymi informacjami, jakie znalazły się w artykule Agnieszki Maj pt. „Przedszkole Caritas naciągało rodziców”, wyjaśniamy:

Kilkanaście dni temu pracownicy Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa otrzymali telefoniczną informację od rodziców dotyczącą pobierania czesnego przez przedszkole Katolickiego Centrum Edukacyjnego Caritas Archidiecezji Krakowskiej, będące przedszkolem publicznym. Warto wiedzieć, że zgodnie z ustawą o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60) m.in. publiczne przedszkola – także te prowadzone przez osoby fizyczne oraz osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego – nie mogą pobierać opłat innych niż opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wymiarze przekraczającym 5 godzin dziennie oraz za korzystanie z posiłków w przedszkolu. Co za tym idzie, pobieranie tzw. czesnego, wpisowego itd. nie jest dopuszczalne.

W związku z zaistnieniem takiej sytuacji Urząd Miasta Krakowa przygotował pismo do Małopolskiego Kuratora Oświaty o przeprowadzenie kontroli w zakresie kompetencji i zadań organu nadzoru pedagogicznego wynikających z art. 33 ustawy o systemie oświaty. Zweryfikowanie zgodności działalności przedszkoli z ustawą oraz statutem należy bowiem do kompetencji Małopolskiego Kuratora Oświaty jako organu nadzoru pedagogicznego. Również zgodnie z ww. aktem prawnym jedynie na podstawie wyników działań kontrolnych Małopolskiego Kuratora Oświaty (w razie ewentualnego niedostosowania się przez przedszkole do jego zaleceń w odpowiednim czasie) Prezydent Miasta Krakowa - jako organ ewidencyjny (rejestrowy) - może wszcząć procedurę cofnięcia zezwolenia na założenie przedszkola.

Informujemy jednocześnie, że na ten rok zaplanowana jest kontrola prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej w 2016 r. przedszkolu Katolickiego Centrum Edukacyjnego Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Może ona dotyczyć jednak jedynie ww. zakresu, tzn. prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji. Poruszane w artykule „Dziennika Polskiego” kwestie pobierania przez przedszkole niedozwolonych opłat (wbrew ustawie) mogą być zweryfikowane – jak już wyżej wspomniano – jedynie przez Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Art. 80 ust. 3e ustawy o systemie oświaty jednoznacznie wskazuje, że organ dotujący może kontrolować beneficjenta dotacji jedynie z tytułu prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji – taka informacja została przekazana dziennikarce przez zastępcę dyrektora Wydziału Edukacji UMK Dariusza Domajewskiego. Kontrola pobierania dodatkowych opłat od rodziców w postaci czesnego, wpisowego czy opłat za zajęcia dodatkowe, którą sugeruje autorka artykułu, byłaby sprzeczna z literą prawa.

Należy też przypomnieć, że zwrotów dotacji można żądać tylko w określonych przypadkach, zgodnie z art. 251 i art. 252 ustawy o finansach publicznych, tj. gdy dotacja została:

- pobrana nienależnie,

- pobrana w nadmiernej wysokości,

- wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem lub

- niewykorzystana w terminie.

 

Maciej Grzyb

Dyrektor Biura Prasowego UMK

Pokaż metkę
Autor: MACIEJ GRZYB
Osoba publikująca: NATALIA WÓJS
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA