Rzetelna opinia urzędu: w Czyżynach przybędzie zieleni

„Dyskusyjna opinia urzędu: w Czyżynach jest nadmiar zieleni” – ten tytuł artykułu autorstwa Dawida Serafina z portalu Onet.pl jest niewątpliwie chwytliwy. Jednocześnie jest to niestety stwierdzenie wyrwane z kontekstu, przez co nabiera ono zupełnie innego znaczenia i wprowadza czytelników w błąd. Oto komplet informacji, jakie otrzymał dziennikarz od Biura Prasowego i jakie wykorzystał jedynie wybiórczo.

Jak podkreślono w odpowiedzi na pytania zadane przez Dawida Serafina 8 maja, statystycznie rzecz biorąc, dzielnica administracyjna XIV Czyżyny, charakteryzuje się  ilością zieleni przypadającą na jednego mieszkańca, która przekracza przyjęty standard (10 m2), przy czym problemem jest jej nierównomierne rozmieszczenie. Przyczyniło się do tego umiejscowienie w jej granicach m.in. Parku Lotników, który jest największy w Krakowie. Analiza została przeprowadzona w oparciu o aktualny podział miasta na dzielnice i liczbę mieszkańców zameldowanych stale i czasowo. Jednak w kolejnych rozdziałach dokumentu wyraźnie wskazano, w których miejscach szczególnie brakuje zieleni, co wynika z jej nierównomiernego rozmieszczenia na obszarze dzielnic. Północna, najbardziej zabudowana część dzielnicy XIV została wykazana jako obszar, gdzie występują braki dostępności terenów zielonych oraz jako obszar istniejącego i pogłębiającego się deficytu terenów zielonych, ze względu na nowo powstającą zabudowę. Jest to również obszar szczególnej koncentracji mieszkańców. W załącznikach pod tekstem znajdują się mapy przedstawiające te kwestie.

Wspomniane wnioski stały się podstawą do zaplanowania inwestycji, które poprawią dostępność terenów zieleni dla mieszkańców Czyżyn, takich jak:

  1. Rewitalizacja Parku im. Gen. Skalskiego;
  2. Utworzenie parku przy ul. Stella-Sawickiego, już realizowane przez Zarząd Zielenina podstawie wyników Budżetu Obywatelskiego;
  3. Utworzenie Skweru im. 2 Pułku Lotniczego;
  4. Zadrzewienie istniejącego psiego wybiegu w rejonie Os. Dywizjonu 303;
  5. Zadrzewienie wzdłuż ciągu pieszego w rejonie ul. Kłosowskiego i Pasa Startowego;
  6. Utworzenie skweru na Starych Czyżynach;
  7. Rewitalizacja Parku Lotników Polskich;
  8. Rewaloryzacja północnej części Parku Lotników Polskich w rejonie dawnego fortu reditowego Pszorna;
  9. Zagospodarowanie rejonu łącznika pomiędzy Łąkami Nowohuckimi a Parkiem Lotników Polskich;
  10. Poprawa udostępnienia Lasku Łęgowskiego wraz ze ścieżką edukacyjną.

Większość z tych inwestycji stanowi realizację postulatów mieszkańców zgłoszonych podczas konsultacji społecznych. Zaproponowano też objęcie ochroną konserwatorską wschodniej części Pasa Startowego w Czyżynach poprzez wpis do gminnej ewidencji zabytków oraz objęcie Lasku Łęgowskiego użytkiem ekologicznym.

Opracowania statystyczne nie zawsze w pełni odzwierciedlają stan faktyczny, czy też odczucia mieszkańców, tym bardziej, jeżeli są błędnie interpretowane i wyrywane z kontekstu.

Zachęcam wszystkich mieszkańców do zapoznania się z całością dokumentu, lub udziału w dyżurach ekspertów. Zapewniam, że owoc ponad półtorarocznej pracy, jakim jest ponad 800-stronicowy dokument, nie ogranicza się do zestawienia ilości mieszkańców z powierzchnią terenów zieleni, a zawiera wnioski wyciągnięte z wielu wskaźników oraz spotkań z mieszkańcami. Opierając się bezkrytycznie na danych statystycznych można dojść do wniosku że ilość terenów zieleni na terenie miasta jest niemalże wystarczającą, ponieważ średnia wartość dla Krakowa to 8,31 m2 terenu zieleni na mieszkańca, tymczasem jednym z kluczowych wniosków dokumentu jest konieczność zapewnienia finansowania zieleni z budżetu miasta na poziomie 100 mln zł, oraz dodatkowo przeznaczania środków na wykup gruntów pod tereny zielone na poziomie 50 mln zł rocznie.  

Aby w pełni zrozumieć taki dokument nie wystarczy otworzyć go na jednej stronie i na tej podstawie kwestionować jego rzetelność. Rozumiem, że zapoznanie się z tak dużym dokumentem wymaga pewnej cierpliwości i wiedzy merytorycznej, aczkolwiek takich cech należałoby wymagać od redaktora publikującego na tak dużym portalu internetowym. Zapraszam Pana redaktora, jak również wszystkich mieszkańców zapraszam do udziału w spotkaniach z ekspertami (MCD ul. Bracka 10), których najbliższe terminy przypadają na 11 i 18 maja w godzinach 16:00-20:00.

 

Ewa Olszowska-Dej
Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska

Pokaż metkę
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA