Szarość szarości nie równa: inwestycja przy ul. Piłsudskiego

W nawiązaniu do kontrowersji wokół inwestycji u zbiegu ulic Piłsudskiego/Straszewskiego, wyjaśniamy: według Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK, kolor zrealizowanej okładziny jest niezgodny z wydanymi decyzjami pozwolenia na budowę oraz o ustaleniu warunków zabudowy dla tej inwestycji.

W opracowanym projekcie budowlanym zatwierdzonym decyzją Nr 1944/2016 z dnia 23.08.2016r. znak: AU-01-3.6740.2.579.2016.EPI zmieniającym decyzję pozwolenia na budowę nr 433/2016 z dnia 25.02.2016r. znak : AU-01-3.6740.2.1467.2014.MBF dla inwestycji polegającej na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie istniejącego budynku z przeznaczeniem na budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami w poziomach -1, 1 i 2 przy ul. Piłsudskiego 1 w Krakowie, wraz z wewnętrzną infrastrukturą techniczną (wraz z rozbudową części kominów budynku przy ul. Piłsudskiego 3 w Krakowie na dz. nr 129/1 obr. 61 Śródmieście w Krakowie” jako kolor elewacji budynku przewidziano kolor szary cyt.: „(…) Tynki i okładziny. Z uwagi na wyjątkowy charakter miejsca, projektuje się materiały elewacyjne o wysokiej jakości – przewiduje się wykończenie elewacji z cegły w kolorze szarym z wykończeniem stolarki w kolorze antracytowym.

Dodatkowo wizualizacja dołączona do projektu budowlanego wskazywała, iż nie jest to kolor ciemno szary – grafitowy - antracytowy tylko jasno szary

Kolor szary, określony w projekcie budowlanym był zgodny z zapisami decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla tej Inwestycji: cyt.: – Kolorystyka budynku powinna być jasna i stonowana, harmonizująca i nawiązująca do kolorystyki budynków przyległych ( ul. Piłsudskiego 3 i ul. Straszewskiego 24). Nie powinna nawiązywać i być konkurencyjną wobec kolorystyki gmachu Collegium Novum.

- zaleca się tynki lub cegłę w odcieniach beżu, żółci, szarości i w kolorze białym.”

W związku z powyższym w ocenie Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK kolor zrealizowanej okładziny jest niezgodny z wydanymi decyzjami pozwolenia na budowę oraz o ustaleniu warunków zabudowy dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA