Stanowisko MOPS w sprawie 10-letniego Kacpra

W związku z licznymi informacjami na ten temat publikujemy wyjaśnienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie informuje, że w dniu 1 grudnia 2017 roku pracownicy ośrodka asystowali kuratorowi sądowemu wykonującemu postanowienie sądu rodzinnego.

Asysta ta wynika z artykułu 59812 § 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego, który stanowi, że : „Przy odbieraniu osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką kurator sądowy powinien zachować szczególną ostrożność i uczynić wszystko, aby dobro tej osoby nie zostało naruszone, a zwłaszcza aby nie doznała ona krzywdy fizycznej lub moralnej. W razie potrzeby kurator sądowy może zażądać pomocy organu opieki społecznej lub innej powołanej do tego instytucji.”

Jednocześnie informujemy, że w związku z ochroną danych osobowych nie możemy udzielić żadnych informacji dotyczących sytuacji rodzinnej dziecka.

Witold Kramarz
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie

Tagi: MOPS, polemika

Pokaż metkę
Autor: WITOLD KRAMARZ
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA