Miasto Wspólne manipuluje faktami

Po raz kolejny Miasto Wspólne, manipulując faktami, stara się powiązać przedstawicieli władz miasta ze sprawą kontaktów Echo Investment z senatorem Stanisławem Kogutem i podejrzeniami o korupcję, naruszając dobre imię prezydenta Jacka Majchrowskiego oraz zastępcy prezydenta Elżbiety Koterby.

Na profilu Miasto Wspólne / Kraków przeciw igrzyskom zamieszczono jedynie niewielki fragment wniosku prokuratury, skierowanego do marszałka senatu Stanisława Karczewskiego o wyrażenie zgody na ociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz tymczasowe zatrzymanie senatora Stanisława Koguta. Z opublikowanego przez Miasto wspólne fragmentu wynika, że 25 sierpnia 2016 roku doszło do spotkania prezydenta Majchrowskiego z senatorem Stanisławem Kogutem oraz przedstawicielem dewelopera. Tym samym Miasto Wspólne sugeruje powiązanie władz miasta z propozycją korupcyjną.

Gdyby faktycznie zależało przedstawicielom stowarzyszenia na przedstawieniu prawdziwych wniosków prokuratury, opublikowaliby także kolejny akapit pisma, w którym prokurator regionalny Tomasz Janeczek podkreśla, iż „pomimo działań Stanisława Koguta” i spotkań zarówno z Wojewodą Małopolskim jak i Prezydentem Miasta Krakowa, wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał dawny hotel Cracovia do rejestru zabytków, a więc zapadła decyzja niekorzystna z punktu widzenia dewelopera.

Trzeba pamiętać, że stanowisko miasta w sprawie byłego hotelu Cracovia było jasne od samego początku i niezmienne. Miasto nie wyrażało zgody na powstanie tam „obiektu wielofunkcyjnego”, a w praktyce galerii handlowej. Dlatego przystąpiono do opracowywania i uchwalenia w szybkim tempie planu zagospodarowania przestrzennego. Po wystąpieniu przez inwestora o wydanie pozwolenia na budowę, odmowę uzgodnień wydał miejski konserwator zabytków. By uniknąć jakichkolwiek wątpliwości co do transparentności, poproszono prokuraturę o objęcie całości podstępowania administracyjnego w tej sprawie nadzorem. Wszystkie działania miasta w tej sprawie z punktu widzenia dewelopera można określić jako niekorzystne. Nie ma więc mowy o jakimkolwiek wpływaniu dewelopera czy innych osób na działania miasta.

Można mieć wrażenie, że manipulowanie informacjami przez Miasto Wspólne, które ma na celu pokazane działań miasta w tej sprawie w niekorzystnym świetle, ma na celu nie tyle dobro Krakowa,  ale osiągnięcie własnej, politycznej korzyści i wypromowanie swojego lidera Tomasza Leśniaka. Jeżeli takie przykłady manipulacji faktami będą się powtarzać, miasto rozważy obronę swojego dobrego imienia na drodze sądowej.

Monika Chylaszek
Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta Krakowa

Pokaż metkę
Autor: MONIKA CHYLASZEK
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA