Grajmy seniorom! (7 stycznia 2014)

Dzisiejszy felieton rozpocznę reklamą – wszystkich, którzy mają ochotę wspólnie z osobą towarzyszącą wziąć udział w uroczystym otwarciu Kraków Areny oraz Centrum Kongresowego, a jednocześnie chcą wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy zapraszam do wzięcia udziału w licytacji „Krakowskiego pakietu VIP" wystawionego przeze mnie na Allegro, wśród aukcji na rzecz WOŚP.

W ubiegłym roku na licytację trafiła trąbka strażaka z wieży Mariackiej, którą otrzymałem w zamian za kupiony trębaczom nowy instrument. Nowy właściciel wylicytował ją za kwotę ponad sześć tysięcy złotych. Mam nadzieję, że tegoroczna „walka" o zaproszenia także będzie zacięta i 13 stycznia o godz. 12 na koncie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy znajdzie się spora sumka. To w końcu vip-owskie zaproszenie na jedne z najważniejszych krakowskich wydarzeń nadchodzącego roku. Nie wątpię, że zarówno Kraków Arena jak i Centrum Kongresowe staną się nowymi wizytówkami Krakowa, więc i uroczystości otwarcia z pewnością zapiszą się w historii miasta. Warto w nich uczestniczyć!
Warto też licytować „Krakowski pakiet VIP", bo pieniądze na niego przeznaczone z pewnością nie zostaną zmarnowane. Jestem pełen uznania dla ponad dwudziestoletniej działalności Fundacji Jerzego Owsiaka na rzecz chorych dzieci. To dzięki jego niespożytej energii w dużej mierze możemy mieć pewność, że oddziały dla najmłodszych dysponują potrzebnym, nowoczesnym sprzętem medycznym. Na uznanie zasługuje też fakt, że od ubiegłego roku WOŚP zauważył też potrzeby osób starszych. A to niezwykle ważne...

Według wszelkich prognoz w najbliższych 20 latach odsetek osób starszych w Polsce ulegnie podwojeniu. Te prognozy, które jednych niepokoją, innych cieszą – oznaczają przecież, że wydłuża się nasze życie – powinny nas przede wszystkim mobilizować do działań na rzecz poprawy jakości życia seniorów i aktywizowania pokolenia, które niezmiennie pozostaje przecież ważnym ogniwem życia lokalnych społeczności.

Kraków nie zapomina o seniorach. Stopniowo znikają bariery architektoniczne utrudniające osobom starszym funkcjonowanie, powiększa się zakres usług oferowanych im na atrakcyjnych, preferencyjnych warunkach. Mamy już kilka uniwersytetów trzeciego wieku i cały szereg projektów opracowanych - m. in. przez Gminę Miejską Kraków - z myślą o potrzebach osób starszych. Za pośrednictwem miejskiego serwisu internetowego "Kraków dla seniora" informujemy zainteresowanych o dedykowanych im wydarzeniach, o programach z zakresu zdrowia, edukacji, sportu, rekreacji, czy pomocy społecznej. Do dyspozycji stowarzyszeń i organizacji reprezentujących starszych mieszkańców Krakowa oddaliśmy także Miejski Ośródek Wspierania Inicjatyw Społecznych - wraz z jego sprzętem, wyposażeniem, salami, w których można organizować spotkania i szkolenia. Kraków jako pierwsze miasto w Polsce przystąpił również do koalicji "Dojrz@łość w sieci", organizując cykle warsztatów komputerowych dla seniorów. Od 2011 roku wspólnie z Województwem Małopolskim realizujemy akcję "Kraków przyjazny seniorom". Sam jestem zdziwiony tym, jak wiele podmiotów jest zainteresowanych takim tytułem – nie tylko publicznych jak placówki muzealne, ośrodki kultury czy kluby działające przy spółdzielniach mieszkaniowych, ale też np. prywatne firmy.

Jak już wspomniałem, miasto nie tylko powinno dbać o udogodnienia dla seniorów czy usługi przygotowywane specjalnie z myślą o ich potrzebach, ale przed wszystkim Kraków powinien umieć czerpać z doświadczenia i mądrości osób starszych, Chcę, by ten rok był szczególnie ważny pod tym względem dla krakowskich seniorów i całego miasta. Na wiosnę rozpocznie swoja działalność Krakowska Rada Seniorów. Szczegółami organizacyjnymi zajmuje się specjalny zespół złożony z przedstawicieli seniorów, radnych i pracowników UMK. Skład rady, mam nadzieję, będzie odzwierciedlać potencjał krakowskiego środowiska osób starszych. Zapraszamy do współpracy organizacje seniorskie, ale także przedstawicieli środowisk medycznych, artystycznych, naukowych, uniwersyteckich, biznesu... Mamy też plan utworzenia „Rady Srebrnych Autorytetów" - osób - które dzięki swemu doświadczeniu, życiowemu dorobkowi, sukcesom i – wciąż – wielkiej aktywności mogą inspirować innych seniorów do działania.

Pokaż metkę
Autor: JACEK MAJCHROWSKI
Osoba publikująca: PAWEŁ KRAWCZYK
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Zobacz także