Polska - działania w zakresie ochrony przed PEM

Rok 2016 r. w zakresie prac i działań Polski w zakresie ochrony przed polami elektromagnetycznymi jest rokiem przełomowym.  

Poniżej wszystkie działania samorządowców i aktywistów z Krakowa oraz rządu i Prezydenta RP w tym zakresie – krok po kroku.

 

 • W marcu 2016 r. po posiedzeniu Sejmowej Komisji Cyfryzacji i Innowacji, strona społeczna zaproponowałaPani Minister Cyfryzacji wycofanie z Megaustawy zapisów dot. części bezprzewodowej, aby nie blokować części przewodowej i aby jak najszybciej nadrobić zaległości Polski w tym obszarze-światłowodów. Pomysł ten poparł Prezydent RP organizując spotkanie w Belwederze 4 kwietnia 2016 r. w odpowiedzi na apel strony społecznej wspartej Radnymi Miasta Krakowa i parlamentarzystami z Małopolski http://www.prezydent.pl/kancelaria/aktywnosc-ministrow/art,279,w-belwederze-o-falach-elektromagnetycznych.html.
 • Po spotkaniu w Kancelarii Prezydenta RP, Pani Minister Streżyńska wycofała się z zapisów dot. SBTK i zaproponowała powołanie Zespołu ds. PEM, który przygotuje nowe przepisy dot. telekomunikacji bezprzewodowej, oto propozycja Pani Minister:
 1. wycofanie obecnych korzystnych dla radiokomunikacji zmian (5 przepisów) i przeprocedowanie pozostałej części ustawy do końca (rozwiązania przewodowe)

Przygotowanie pakietu ustawy o ochronie mieszkańców a w niej następujących zmian:

 1. kontrole bez uprzedzenia,
 2. poszerzenie katalogu uprawnionych do wszczęcia postępowania kontrolnego (jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, grupy mieszkańców),
 3. rozszerzenie udziału społecznego w procesie budowlanym poprzez obligatoryjne zgłoszenie do organu ochrony środowiska z prawem zgłoszenia przez ten organ sprzeciwu w ciągu 30 dni,
 4. sankcje,
 5. wzmocnienie organów kontrolnych: Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Urzędu Komunikacji Elektronicznej,
 6. poszerzenie obowiązków/uprawnień informacyjnych (rozkład PEM); uprawnieni do żądania informacji: jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, właściciele nieruchomości,
 7. budowa niezależnej jednostki badawczej – zrobienie badań przesiewowych ludności pod kątem wpływu PEM na zdrowie człowieka,
 8. kampania informacyjna - edukacyjna.

https://mc.gov.pl/aktualnosci/powstanie-raport-o-wplywie-pem-na-zdrowie-mieszkancow

 • 6 maja 2016 r. rozpoczął pracę Zespół ds. PEM.

I spotkanie: https://mc.gov.pl/aktualnosci/zespol-ds-pem-zaczyna-prace

II spotkanie: https://mc.gov.pl/aktualnosci/zespol-ds-pem-pracuje

III spotkanie: https://mc.gov.pl/aktualnosci/iii-spotkanie-zespolu-roboczego-ds-pem.

IV spotkanie: https://mc.gov.pl/aktualnosci/iv-posiedzenie-zespolu-roboczego-ds-pem

 

Kolejne spotkanie Zespołu ds. PEM w styczniu 2017 r.

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: MAREK STAPUREWICZ
Podmiot publikujący: Wydział Kształtowania Środowiska