Warsztaty - Wspolpraca dla SRK 2030 - Czesc II

Warsztaty - Wspolpraca dla SRK 2030 - Czesc II
Fot. Magiczny Kraków

Współpraca dla Strategii Rozwoju Krakowa 2030 - Warsztaty część II - 26 września 2016

Program Warsztatów

Prezentacje warsztatowe:

Podsumowania warsztatów:

Cel strategiczny I - Otwarta i harmonijna metropolia o znaczeniu międzynarodowym w sferach innowacji, nauki, gospodarki i kultury

Cel strategiczny II - Miasto kreujące i efektywnie korzystające z zasobów gospodarczych i naukowych

Cel strategiczny III - Miasto kreujące i korzystające z potencjału kulturowego dla budowy nowoczesnej metropolii

Cel strategiczny IV - Miasto przyjazne do życia

Cel strategiczny V - Silna wspólnota samorządowa

Cel strategiczny VI - Nowocześnie zarządzana metropolia

 

 

 

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: WOJCIECH PIĄTKOWSKI
Podmiot publikujący: Wydział Rozwoju Miasta