Pomiary hałasu 2017

Pomiary hałasu drogowego

Punkty pomiarowe hałasu drogowego

W ramach prac nad Mapą akustyczną wykonane zostały pomiary hałasu drogowego w porze dnia, wieczoru i nocy, z równoczesnymi pomiarami natężeń ruchu w 150 punktach pomiarowych.

Sprawozdania z pomiarów

punkty pomiarowe: 7, 51, 58, 96 - PDF, punkty pomiarowe: 36, 68, 116, 122, 133 - PDF ,

punkty pomiarowe: 33, 38, 39, 54, 57, 62, 127 - PDF, punkty pomiarowe: 24 - PDF,

punkty pomiarowe: 1, 18, 34, 70, 82, 100, 119 - PDF , punkty pomiarowe: 42, 72, 74, 75, 86, 98, 103, 109 - PDF

punkty pomiarowe: 16, 23, 130 - PDF, punkty pomiarowe: 56, 63, 64, 107 - PDF ,

punkty pomiarowe: 48, 53, 89, 105 - PDF, punkty pomiarowe: 47, 49, 90, 91, 92, 93 - PDF,

punkty pomiarowe: 27, 102 - PDF , punkty pomiarowe: 20, 40, 41, 108, 114, 118 - PDF

punkty pomiarowe: 3, 59 - PDF, punkty pomiarowe: 52, 55, 65, 66, 71, 125 - PDF ,

punkty pomiarowe: 4, 14, 45, 88, 101, 113 - PDF, punkty pomiarowe: 5, 21, 69, 120, 121 - PDF,

punkty pomiarowe: 10, 11, 19, 26, 46, 60 - PDF , punkty pomiarowe: 17, 37, 44, 67, 124, 145 - PDF

Punkty pomiarowe: 43, 95, 106 - PDF, punkty pomiarowe: 25, 79, 80, 81, 84, 85, 87 - PDF ,

punkty pomiarowe: 76, 77, 78, 83, 97, 110, 111, 147 - PDF, punkty pomiarowe: 73, 104, 115, 137, 140, 142, 149 - PDF,

punkty pomiarowe: 2, 29, 144, 146, 148, 150 - PDF , punkty pomiarowe: 13, 15, 22, 61, 99, 117, 132 - PDF

Punkty pomiarowe: 30, 94, 123, 126, 128, 131, 136 - PDF, punkty pomiarowe: 134, 138, 139, 143 - PDF ,

punkty pomiarowe: 12, 28, 32, 50, 129 - PDF, punkty pomiarowe: 6, 31, 112 - PDF, punkty pomiarowe: 8, 9, 135, 141 - PDF


 

Pomiary hałasu tramwajowego

Punkty pomiarowe hałasu tramwajowego

Badania hałasu tramwajowego wykonano w 30 punktach pomiarowych.

Sprawozdanie z pomiarów - PDF


 

Pomiary hałasu kolejowego

Punkty pomiarowe hałasu kolejowego

Pomiary hałasu kolejowego podczas opracowania Mapy akustycznej wykonano w 21 punktach położonych przy ośmiu głównych liniach: nr 8, nr 91, nr 94, nr 95, nr 100, nr 109, nr 118 i nr 133. Równocześnie z pomiarami akustycznymi prowadzono pomiary natężenia, struktury ruchu i prędkości pociągów. Pomiary towarzyszące natężenia ruchu kolejowego realizowane były metodą ręczną przez zliczanie liczby pojazdów przejeżdżających przez badany przekrój pomiarowy.

Sprawozdanie z pomiarów - PDF


 

Pomiary hałasu przemysłowego i komunalnego.

Punkty pomiarowe hałasu przemysłowego

Sprawozdania z pomiarów - PDF PDF

Pokaż metkę
Osoba publikująca: MAREK STAPUREWICZ
Podmiot publikujący: Wydział Kształtowania Środowiska