Etap I - prace diagnostyczne

Etap I - prace diagnostyczne
Fot. Magiczny Kraków

Na etapie diagnostycznym prace prowadzone były w formule warsztatowej, w pięciu zespołach odpowiadających przyjętym obszarom strategicznym:

  1. Kapitał społeczny
  2. Kreatywna gospodarka i potencjał naukowy
  3. Jakość życia
  4. Inteligentna i nowoczesna metropolia
  5. Kultura i dziedzictwo kulturowe

W wyniku prac zespołów obszarowych wypracowano diagnozy obszarowe, na podstawie których została wypracowana zintegrowana diagnoza strategiczna.

Więcej informacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa

Pokaż metkę
Osoba publikująca: WOJCIECH PIĄTKOWSKI
Podmiot publikujący: Wydział Rozwoju Miasta