Zbadają słuch najmłodszym

126 maluchów z przedszkola nr 29 wzięło udział w warsztatach „Nie lubię hałasu”. Dzieci wysłuchały pogadanki dotyczącej zagrożeń, jakie niosą różne dźwięki, i dowiedziały się, jak należy dbać o swój słuch. Potem przeprowadzone zostały badania przesiewowe słuchu u dzieci, a każdy z rodziców otrzymał informacje o wyniku i dalszych zaleceniach w przypadku nieprawidłowości.

Małgorzata Stuch

Zbadają słuch najmłodszym
Fot. archiwum poradni

Akcję w przedszkolu przeprowadziła Specjalistyczna Poradnia Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu Polskiego Związku Głuchych w Krakowie. – Był to nasz pilotażowy program. Mamy zamiar przeprowadzić badania przesiewowe połączone z diagnozą logopedyczną dla dzieci w zerówkach i klasach I – informuje Adam Stromidło, prezes PZG w Krakowie.

Prezes Stromidło zaznacza, że sprawnie działający słuch jest jednym z warunków prawidłowego rozwoju mowy. – Jest więc bardzo ważne, by o słuch właściwie zadbać i odpowiednio wcześnie słuch zbadać – podkreśla. Dlatego właśnie realizowany jest program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu (PPBS) u Noworodków. Program PPBS działa w Polsce od 2002 r. Badanie przeprowadzane jest tuż po porodzie (badane są wszystkie noworodki) i ma charakter przesiewowy – pozwala wychwycić dzieci, które mogą mieć wadę słuchu. Takie maluchy kierowane są na dokładną diagnozę, wykonywaną w specjalistycznych placówkach większości poradni rehabilitacyjnych PZG.

W krakowskiej placówce, obejmującej zasięgiem działania całą Małopolskę, wykonuje się nie tylko tego rodzaju badania. – Zadaniem Poradni jest kompleksowa, wielospecjalistyczna diagnostyka i rehabilitacja dzieci z uszkodzonym narządem słuchu oraz ewentualnymi towarzyszącymi wadzie słuchu dysfunkcjami rozwoju. Zajmujemy się także edukacją i terapią rodziny dziecka – wyjaśnia Adam Stromidło.

Poradnia PZG dysponuje nowoczesnym sprzętem do diagnozy, a stosowane przez nią badania pozwalają określić wadę słuchu u bardzo małego dziecka. Już kilkumiesięczne dziecko może otrzymać aparat słuchowy albo – jeśli wada słuchu jest zbyt duża, by pomógł aparat – zostać skierowane na operację wszczepienia implantu. Takie rozwiązanie powoduje, że proces rehabilitacji jest mniej męczący dla dziecka i bardziej skuteczny. Sama rehabilitacja rozpoczyna się bardzo wcześnie i na początku ma charakter zabawy, podczas której rozwija się funkcje ważne dla rozwoju mowy. Bardzo ważne jest zaangażowanie rodziców. Muszą oni aktywnie uczestniczyć w zajęciach razem z dzieckiem, po to by później umieć odpowiednio bawić się z nim w domu i w ten sposób nieustannie rozwijać jego słuch i mowę.

Tekst ukazał się w dwutygodniku KRAKÓW.PL

Tagi: dzieci, zdrowie

Pokaż metkę
Autor: MAŁGORZATA STUCH
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także