O doborze placówek - przeprowadzona analiza

Przedstawiamy wykaz placówek medycznych, które zostały wyłonione na podstawie pilotażowego, dwuetapowego badania przeprowadzonego w kwietniu i maju 2018 roku na zlecenie Wydziału Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Krakowa. Podczas badania wykorzystano metodę desk research* oraz metodę anonimowy klient.

Przeprowadzona  inwentaryzacja miała na celu stworzenie bazy placówek medycznych w Krakowie (i Wieliczce) oraz ich oceny w zakresie potencjału obsługi pacjentów zagranicznych. Pod uwagę brane były m.in. dostępność tłumaczeń witryn internetowych placówek na języki obce, czy informacji na temat osób dedykowanych do obsługi obcokrajowców. Placówki, które sprostały tym wymaganiom poddane zostały badaniu w formule „anonimowy klient”, mającym zweryfikować bardziej szczegółowo ogólnodostępne dane. Analiza ta, pozwoliła na przygotowanie listy placówek zainteresowanych obsługą klientów zagranicznych, które jednocześnie wyrażają chęć współpracy w kwestii promocji turystyki medycznej.

 

Lista placówek ma charakter poglądowy, odnoszący się do kryteriów związanych potencjałem, doświadczeniem, przygotowaniem i planami placówek medycznych w zakresie obsługi pacjentów zagranicznych. Należy podkreślić, że wykaz nie odzwierciedla całej palety usług medycznych w Krakowie, a Urząd Miasta Krakowa nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług świadczonych przez wskazane podmioty medyczne.

 

*Desk research (analiza źródeł wtórnych, badania źródeł zastanych) to technika badawcza, która polega na analizie już dostępnych danych i informacji.

Pokaż metkę
Autor: Miroń Magdalena
Osoba publikująca: Ireneusz Michał Hyra
Podmiot publikujący: