Kończąca swoją misję w Krakowie konsul generalny Republiki Austriackiej Hermine Poppeller złożyłą pożegnalną wizytę Prezydentowi

Kończąca swoją misję w Krakowie konsul generalny Republiki Austriackiej Hermine Poppeller złożyłą pożegnalną wizytę Prezydentowi Jackowi Majchrowskiemu.