Nota prawna

Nota prawna
Fot. Magiczny Kraków

Materiały fotograficzne/zdjęcia/tekstowe zamieszczane w Foto Kronice Miasta Krakowa podlegają ochronie prawnej i mogą być wykorzystywane tylko po uzyskaniu zgody Kancelarii Prezydenta UMK. Zakazana jest ingerencja w integralność zamieszczanych materiałów (obróbka/modyfikacja) oraz ich wykorzystywanie bez stosownej zgody, w szczególności w celach komercyjnych, politycznych. Jak również jakiekolwiek korzystanie z przedmiotowych materiałów nie może naruszać interesów, prestiżu, dobrego imienia Gminy Miejskiej Kraków (w tym jednostek/organów Gminy – m.in. Prezydenta Miasta Krakowa/Rady Miasta Krakowa). Publikujący zobligowany jest do identyfikacji materiału poprzez oznaczenie autora oraz źródła pochodzenia cyt: "imię i nazwisko Kancelaria Prezydenta Krakowa".

Dozwolone (zgoda Kancelarii Prezydenta)  korzystanie ze zdjęcia/zdjęć nie stanowi zgody na rozpowszechnianie wizerunku osoby (osób) przedstawionych na zdjęciu (zdjęciach). Korzystający zobowiązany jest do zachowania w tym zakresie szczególnej ostrożności – Kancelaria Prezydenta nie odpowiada za ewentualne roszczenia osób trzecich dot. bezprawnego rozpowszechniania wizerunku.

Tagi: media, prawo

Pokaż metkę
Autor: JUSTYNA ZINKIEWICZ-GROCHOT
Osoba publikująca: MARCIN FABER
Podmiot publikujący: Redakcja MPI