Środowisko

Środowisko
Fot. Tomasz Stankiewicz

Kraków jest miastem magicznym. I podobno nie ma w tych słowach ni krzty gałczyńsko - poetyckiej przesady.

Tobie została powierzona ziemia jak ogród - rządź nią z mądrością te piękne i jakże wymowne słowa św. Franciszka z Asyżu dobitnie świadczą o odpowiedzialności jaka ciąży na nas wszystkich. Odpowiedzialności za nasz wspólny dom, któremu na imię Ziemia

Kraków jest jednym z największych miast w Polsce. Z uwagi na unikalny zabytkowy charakter starej części miasta posiada szczególną specyfikę. Podwawelski gród to ważny ośrodek kulturalny, naukowy, uniwersytecki i turystyczny. Jest także miejscem ożywionej działalności gospodarczej. Dynamika zmian infrastrukturalnych Krakowa w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat była olbrzymia. Ten dynamiczny rozwój oraz działania zmierzające do przekształcenia miasta w ośrodek przemysłu nie zawsze szły w parze z przemyślanymi działaniami, szczególnie z zakresu ochrony środowiska. Do dnia dzisiejszego ponosimy ich konsekwencje, starając się zminimalizować skutki występowania niekorzystnych zjawisk wpływających na dyskomfort życia w naszym mieście. Dla zmniejszenia tych ubocznych i uciążliwych skutków istnieje potrzeba rzetelnej informacji, edukacji i świadomości.

Patrząc na frekwencję w corocznych akcjach „Sprzątanie świata” widać, że coraz więcej ludzi rozumie sens wypowiedzi cytowanego świętego. Ogród trzeba pielęgnować i dbać o niego.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: TOMASZ STANKIEWICZ
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe