Stan powietrza niekorzystny bardzo zły 192,0,0 umiarkowany 255,255,0 umiarkowany 255,255,0 niekorzystny 255,192,0 zły 255,0,0 umiarkowany 255,255,0 niekorzystny 255,192,0 dobry 146,208,80 255,192,0 PM10 - 107,5 µg/m3 PM10 - 208µg/m3 Data pomiaru: 2019-03-20 23:00 PM10 - 98µg/m3 Data pomiaru: 2019-03-20 23:00 PM10 - 70µg/m3 Data pomiaru: 2019-03-20 23:00 PM10 - 106µg/m3 Data pomiaru: 2019-03-20 23:00 PM10 - 146µg/m3 Data pomiaru: 2019-03-20 23:00 PM10 - 87µg/m3 Data pomiaru: 2019-03-20 23:00 PM10 - 106µg/m3 Data pomiaru: 2019-03-20 23:00 PM10 - 39µg/m3 Data pomiaru: 2019-03-19
Zgłoś problem
12 616 80 00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA