Stan powietrza umiarkowany dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 umiarkowany 255,255,0 umiarkowany 255,255,0 umiarkowany 255,255,0 umiarkowany 255,255,0 umiarkowany 255,255,0 dobry 146,208,80 255,255,0 PM10 - 52 µg/m3 PM10 - 38µg/m3 Data pomiaru: 2020-02-28 00:00 PM10 - 34µg/m3 Data pomiaru: 2020-02-28 00:00 PM10 - 72µg/m3 Data pomiaru: 2020-02-28 01:00 PM10 - 65µg/m3 Data pomiaru: 2020-02-28 00:00 PM10 - 53µg/m3 Data pomiaru: 2020-02-28 01:00 PM10 - 71µg/m3 Data pomiaru: 2020-02-28 00:00 PM10 - 55µg/m3 Data pomiaru: 2020-02-28 00:00 PM10 - 28µg/m3 Data pomiaru: 2020-02-27 23:00
Zgłoś problem
12 616 80 00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA