Stan powietrza Bardzo dobry Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 0,176,80 PM10 - 12,13 µg/m3 PM10 - 9µg/m3 Data pomiaru: 2019-12-14 21:00 PM10 - 8µg/m3 Data pomiaru: 2019-12-14 21:00 PM10 - 9µg/m3 Data pomiaru: 2019-12-14 22:00 PM10 - 13µg/m3 Data pomiaru: 2019-12-14 21:00 PM10 - 26µg/m3 Data pomiaru: 2019-12-14 22:00 PM10 - 14µg/m3 Data pomiaru: 2019-12-14 21:00 PM10 - 10µg/m3 Data pomiaru: 2019-12-14 21:00 PM10 - 8µg/m3 Data pomiaru: 2019-12-14 21:00
Zgłoś problem
12 616 80 00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA