Stan powietrza niekorzystny zły 255,0,0 umiarkowany 255,255,0 niekorzystny 255,192,0 niekorzystny 255,192,0 niekorzystny 255,192,0 niekorzystny 255,192,0 niekorzystny 255,192,0 dobry 146,208,80 255,192,0 PM10 - 89,38 µg/m3 PM10 - 119µg/m3 Data pomiaru: 2020-01-27 18:00 PM10 - 74µg/m3 Data pomiaru: 2020-01-27 18:00 PM10 - 84µg/m3 Data pomiaru: 2020-01-27 19:00 PM10 - 102µg/m3 Data pomiaru: 2020-01-27 18:00 PM10 - 102µg/m3 Data pomiaru: 2020-01-27 19:00 PM10 - 83µg/m3 Data pomiaru: 2020-01-27 18:00 PM10 - 106µg/m3 Data pomiaru: 2020-01-27 18:00 PM10 - 45µg/m3 Data pomiaru: 2020-01-27 18:00
Zgłoś problem
12 616 80 00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA