Stan powietrza Bardzo dobry Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 0,176,80 PM10 - 6 µg/m3 PM10 - 7µg/m3 Data pomiaru: 2019-01-18 05:00 PM10 - 4µg/m3 Data pomiaru: 2019-01-18 05:00 PM10 - 6µg/m3 Data pomiaru: 2019-01-18 05:00 PM10 - 4µg/m3 Data pomiaru: 2019-01-18 05:00 PM10 - 14µg/m3 Data pomiaru: 2019-01-18 05:00 PM10 - 4µg/m3 Data pomiaru: 2019-01-18 05:00 PM10 - 3µg/m3 Data pomiaru: 2019-01-18 05:00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA