Stan powietrza umiarkowany dostateczny 255,192,0 dostateczny 255,192,0 dostateczny 255,192,0 dostateczny 255,192,0 dostateczny 255,192,0 dostateczny 255,192,0 umiarkowany 255,255,0 dobry 146,208,80 255,255,0 PM10 - 96,63 µg/m3 PM10 - 101µg/m3 Data pomiaru: 2018-03-21 06:00 PM10 - 103µg/m3 Data pomiaru: 2018-03-21 06:00 PM10 - 115µg/m3 Data pomiaru: 2018-03-21 06:00 PM10 - 120µg/m3 Data pomiaru: 2018-03-21 06:00 PM10 - 102µg/m3 Data pomiaru: 2018-03-21 06:00 PM10 - 116µg/m3 Data pomiaru: 2018-03-21 06:00 PM10 - 75µg/m3 Data pomiaru: 2018-03-21 06:00 PM10 - 41µg/m3 Data pomiaru: 2018-03-21 06:00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA