Stan powietrza dobry dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 146,208,80 PM10 - 39,29 µg/m3 PM10 - 34µg/m3 Data pomiaru: 2018-09-21 14:00 PM10 - 49µg/m3 Data pomiaru: 2018-09-21 14:00 PM10 - 30µg/m3 Data pomiaru: 2018-09-21 14:00 PM10 - 48µg/m3 Data pomiaru: 2018-09-21 14:00 PM10 - 42µg/m3 Data pomiaru: 2018-09-21 14:00 PM10 - 33µg/m3 Data pomiaru: 2018-09-21 14:00 PM10 - 39µg/m3 Data pomiaru: 2018-09-21 14:00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA