Stan powietrza Bardzo dobry Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 0,176,80 PM10 - 12,13 µg/m3 PM10 - 12µg/m3 Data pomiaru: 2019-05-22 15:00 PM10 - 22µg/m3 Data pomiaru: 2019-05-22 15:00 PM10 - 6µg/m3 Data pomiaru: 2019-05-22 15:00 PM10 - 13µg/m3 Data pomiaru: 2019-05-22 15:00 PM10 - 20µg/m3 Data pomiaru: 2019-05-22 15:00 PM10 - 3µg/m3 Data pomiaru: 2019-05-22 15:00 PM10 - 7µg/m3 Data pomiaru: 2019-05-22 15:00 PM10 - 14µg/m3 Data pomiaru: 2019-05-21
Zgłoś problem
12 616 80 00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA