Stan powietrza dobry dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 umiarkowany 255,255,0 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 146,208,80 PM10 - 38,13 µg/m3 PM10 - 42µg/m3 Data pomiaru: 2018-07-23 18:00 PM10 - 33µg/m3 Data pomiaru: 2018-07-23 18:00 PM10 - 22µg/m3 Data pomiaru: 2018-07-23 18:00 PM10 - 81µg/m3 Data pomiaru: 2018-07-23 18:00 PM10 - 27µg/m3 Data pomiaru: 2018-07-23 18:00 PM10 - 45µg/m3 Data pomiaru: 2018-05-30 12:00 PM10 - 22µg/m3 Data pomiaru: 2018-07-23 18:00 PM10 - 33µg/m3 Data pomiaru: 2018-07-23 18:00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA