Stan powietrza niekorzystny niekorzystny 255,192,0 niekorzystny 255,192,0 niekorzystny 255,192,0 niekorzystny 255,192,0 zły 255,0,0 umiarkowany 255,255,0 umiarkowany 255,255,0 255,192,0 PM10 - 125 µg/m3 PM10 - 139µg/m3 Data pomiaru: 2018-12-17 05:00 PM10 - 108µg/m3 Data pomiaru: 2018-12-17 05:00 PM10 - 118µg/m3 Data pomiaru: 2018-12-17 05:00 PM10 - 134µg/m3 Data pomiaru: 2018-12-17 05:00 PM10 - 183µg/m3 Data pomiaru: 2018-12-17 05:00 PM10 - 93µg/m3 Data pomiaru: 2018-12-17 05:00 PM10 - 100µg/m3 Data pomiaru: 2018-12-17 05:00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA