Stan powietrza Bardzo dobry Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 0,176,80 PM10 - 19,29 µg/m3 PM10 - 20µg/m3 Data pomiaru: 2018-12-10 21:00 PM10 - 14µg/m3 Data pomiaru: 2018-12-10 21:00 PM10 - 17µg/m3 Data pomiaru: 2018-12-10 21:00 PM10 - 18µg/m3 Data pomiaru: 2018-12-10 21:00 PM10 - 28µg/m3 Data pomiaru: 2018-12-10 21:00 PM10 - 17µg/m3 Data pomiaru: 2018-12-10 21:00 PM10 - 21µg/m3 Data pomiaru: 2018-12-10 21:00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA