Stan powietrza dobry dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 146,208,80 PM10 - 25,75 µg/m3 PM10 - 31µg/m3 Data pomiaru: 2019-06-25 10:00 PM10 - 32µg/m3 Data pomiaru: 2019-06-25 10:00 PM10 - 19µg/m3 Data pomiaru: 2019-06-25 10:00 PM10 - 26µg/m3 Data pomiaru: 2019-06-25 10:00 PM10 - 29µg/m3 Data pomiaru: 2019-06-25 10:00 PM10 - 22µg/m3 Data pomiaru: 2019-06-25 10:00 PM10 - 26µg/m3 Data pomiaru: 2019-06-25 10:00 PM10 - 21µg/m3 Data pomiaru: 2019-06-24
Zgłoś problem
12 616 80 00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA