Stan powietrza Bardzo dobry Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 0,176,80 PM10 - 17,75 µg/m3 PM10 - 19µg/m3 Data pomiaru: 2019-07-15 21:00 PM10 - 25µg/m3 Data pomiaru: 2019-07-15 21:00 PM10 - 17µg/m3 Data pomiaru: 2019-07-15 21:00 PM10 - 21µg/m3 Data pomiaru: 2019-07-15 21:00 PM10 - 16µg/m3 Data pomiaru: 2019-07-15 21:00 PM10 - 9µg/m3 Data pomiaru: 2019-07-15 21:00 PM10 - 16µg/m3 Data pomiaru: 2019-07-15 21:00 PM10 - 19µg/m3 Data pomiaru: 2019-07-14
Zgłoś problem
12 616 80 00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA