Stan powietrza umiarkowany dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 bardzo zły 192,0,0 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 255,255,0 PM10 - 94,29 µg/m3 PM10 - 30µg/m3 Data pomiaru: 2018-11-17 13:00 PM10 - 26µg/m3 Data pomiaru: 2018-11-17 13:00 PM10 - 480µg/m3 Data pomiaru: 2018-11-17 13:00 PM10 - 25µg/m3 Data pomiaru: 2018-11-17 13:00 PM10 - 41µg/m3 Data pomiaru: 2018-11-17 13:00 PM10 - 24µg/m3 Data pomiaru: 2018-11-17 13:00 PM10 - 34µg/m3 Data pomiaru: 2018-11-17 13:00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA