Stan powietrza dobry dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 umiarkowany 255,255,0 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 146,208,80 PM10 - 44,13 µg/m3 PM10 - 57µg/m3 Data pomiaru: 2019-03-19 07:00 PM10 - 58µg/m3 Data pomiaru: 2019-03-19 07:00 PM10 - 36µg/m3 Data pomiaru: 2019-03-19 07:00 PM10 - 40µg/m3 Data pomiaru: 2019-03-19 07:00 PM10 - 61µg/m3 Data pomiaru: 2019-03-19 07:00 PM10 - 39µg/m3 Data pomiaru: 2019-03-19 07:00 PM10 - 47µg/m3 Data pomiaru: 2019-03-19 07:00 PM10 - 15µg/m3 Data pomiaru: 2019-03-18
Zgłoś problem
12 616 80 00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA