Stan powietrza zły zły 255,0,0 zły 255,0,0 dostateczny 255,192,0 zły 255,0,0 zły 255,0,0 zły 255,0,0 zły 255,0,0 255,0,0 PM10 - 149,57 µg/m3 PM10 - 148µg/m3 Data pomiaru: 2018-10-19 17:00 PM10 - 163µg/m3 Data pomiaru: 2018-10-19 17:00 PM10 - 133µg/m3 Data pomiaru: 2018-10-19 17:00 PM10 - 147µg/m3 Data pomiaru: 2018-10-19 17:00 PM10 - 162µg/m3 Data pomiaru: 2018-10-19 17:00 PM10 - 151µg/m3 Data pomiaru: 2018-10-19 17:00 PM10 - 143µg/m3 Data pomiaru: 2018-10-19 17:00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA