Stan powietrza umiarkowany umiarkowany 255,255,0 umiarkowany 255,255,0 dobry 146,208,80 umiarkowany 255,255,0 umiarkowany 255,255,0 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 255,255,0 PM10 - 60,13 µg/m3 PM10 - 75µg/m3 Data pomiaru: 2019-10-16 08:00 PM10 - 86µg/m3 Data pomiaru: 2019-10-16 08:00 PM10 - 45µg/m3 Data pomiaru: 2019-10-16 08:00 PM10 - 64µg/m3 Data pomiaru: 2019-10-16 08:00 PM10 - 95µg/m3 Data pomiaru: 2019-10-16 08:00 PM10 - 35µg/m3 Data pomiaru: 2019-10-16 08:00 PM10 - 46µg/m3 Data pomiaru: 2019-10-16 08:00 PM10 - 35µg/m3 Data pomiaru: 2019-10-15
Zgłoś problem
12 616 80 00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA