Stan powietrza dobry dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 146,208,80 PM10 - 36,13 µg/m3 PM10 - 39µg/m3 Data pomiaru: 2020-01-22 02:00 PM10 - 28µg/m3 Data pomiaru: 2020-01-22 02:00 PM10 - 34µg/m3 Data pomiaru: 2020-01-22 03:00 PM10 - 37µg/m3 Data pomiaru: 2020-01-22 02:00 PM10 - 37µg/m3 Data pomiaru: 2020-01-22 03:00 PM10 - 42µg/m3 Data pomiaru: 2020-01-22 02:00 PM10 - 42µg/m3 Data pomiaru: 2020-01-22 02:00 PM10 - 30µg/m3 Data pomiaru: 2020-01-22 02:00
Zgłoś problem
12 616 80 00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA