Stan powietrza Bardzo dobry Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 0,176,80 PM10 - 14,43 µg/m3 PM10 - 18µg/m3 Data pomiaru: 2018-09-25 06:00 PM10 - 11µg/m3 Data pomiaru: 2018-09-25 06:00 PM10 - 14µg/m3 Data pomiaru: 2018-09-25 06:00 PM10 - 17µg/m3 Data pomiaru: 2018-09-25 06:00 PM10 - 17µg/m3 Data pomiaru: 2018-09-25 06:00 PM10 - 10µg/m3 Data pomiaru: 2018-09-25 06:00 PM10 - 14µg/m3 Data pomiaru: 2018-09-25 06:00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA