Stan powietrza umiarkowany umiarkowany 255,255,0 dobry 146,208,80 umiarkowany 255,255,0 umiarkowany 255,255,0 umiarkowany 255,255,0 umiarkowany 255,255,0 umiarkowany 255,255,0 dobry 146,208,80 255,255,0 PM10 - 57,5 µg/m3 PM10 - 61µg/m3 Data pomiaru: 2020-01-18 21:00 PM10 - 50µg/m3 Data pomiaru: 2020-01-18 21:00 PM10 - 53µg/m3 Data pomiaru: 2020-01-18 22:00 PM10 - 70µg/m3 Data pomiaru: 2020-01-18 21:00 PM10 - 57µg/m3 Data pomiaru: 2020-01-18 22:00 PM10 - 65µg/m3 Data pomiaru: 2020-01-18 21:00 PM10 - 68µg/m3 Data pomiaru: 2020-01-18 21:00 PM10 - 36µg/m3 Data pomiaru: 2020-01-18 21:00
Zgłoś problem
12 616 80 00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA