Stan powietrza dobry dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 146,208,80 PM10 - 32,25 µg/m3 PM10 - 32µg/m3 Data pomiaru: 2018-07-23 16:00 PM10 - 30µg/m3 Data pomiaru: 2018-07-23 17:00 PM10 - 20µg/m3 Data pomiaru: 2018-07-23 16:00 PM10 - 46µg/m3 Data pomiaru: 2018-07-23 17:00 PM10 - 25µg/m3 Data pomiaru: 2018-07-23 17:00 PM10 - 45µg/m3 Data pomiaru: 2018-05-30 12:00 PM10 - 27µg/m3 Data pomiaru: 2018-07-23 17:00 PM10 - 33µg/m3 Data pomiaru: 2018-07-23 17:00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA