Stan powietrza umiarkowany umiarkowany 255,255,0 umiarkowany 255,255,0 niekorzystny 255,192,0 umiarkowany 255,255,0 niekorzystny 255,192,0 niekorzystny 255,192,0 niekorzystny 255,192,0 umiarkowany 255,255,0 255,255,0 PM10 - 79 µg/m3 PM10 - 78µg/m3 Data pomiaru: 2019-12-12 03:00 PM10 - 52µg/m3 Data pomiaru: 2019-12-12 03:00 PM10 - 89µg/m3 Data pomiaru: 2019-12-12 04:00 PM10 - 77µg/m3 Data pomiaru: 2019-12-12 03:00 PM10 - 86µg/m3 Data pomiaru: 2019-12-12 04:00 PM10 - 84µg/m3 Data pomiaru: 2019-12-12 03:00 PM10 - 99µg/m3 Data pomiaru: 2019-12-12 03:00 PM10 - 67µg/m3 Data pomiaru: 2019-12-11 23:00
Zgłoś problem
12 616 80 00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA