Stan powietrza umiarkowany umiarkowany 255,255,0 umiarkowany 255,255,0 dobry 146,208,80 umiarkowany 255,255,0 niekorzystny 255,192,0 umiarkowany 255,255,0 umiarkowany 255,255,0 255,255,0 PM10 - 86,71 µg/m3 PM10 - 88µg/m3 Data pomiaru: 2019-02-15 21:00 PM10 - 83µg/m3 Data pomiaru: 2019-02-15 21:00 PM10 - 58µg/m3 Data pomiaru: 2019-02-15 21:00 PM10 - 99µg/m3 Data pomiaru: 2019-02-15 21:00 PM10 - 130µg/m3 Data pomiaru: 2019-02-15 21:00 PM10 - 71µg/m3 Data pomiaru: 2019-02-15 21:00 PM10 - 78µg/m3 Data pomiaru: 2019-02-15 21:00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA