Stan powietrza dobry Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 146,208,80 PM10 - 26,63 µg/m3 PM10 - 20µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-12 15:00 PM10 - 45µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-12 15:00 PM10 - 35µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-12 15:00 PM10 - 28µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-12 14:00 PM10 - 40µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-12 16:00 PM10 - 15µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-12 14:00 PM10 - 18µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-12 14:00 PM10 - 12µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-12 14:00
Zgłoś problem
12 616 80 00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA