Stan powietrza dostateczny umiarkowany 255,255,0 umiarkowany 255,255,0 zły 255,0,0 zły 255,0,0 zły 255,0,0 umiarkowany 255,255,0 zły 255,0,0 dostateczny 255,192,0 255,192,0 PM10 - 127 µg/m3 PM10 - 81µg/m3 Data pomiaru: 2018-03-23 07:00 PM10 - 99µg/m3 Data pomiaru: 2018-03-23 07:00 PM10 - 148µg/m3 Data pomiaru: 2018-03-23 07:00 PM10 - 165µg/m3 Data pomiaru: 2018-03-23 07:00 PM10 - 163µg/m3 Data pomiaru: 2018-03-23 07:00 PM10 - 96µg/m3 Data pomiaru: 2018-03-23 06:00 PM10 - 145µg/m3 Data pomiaru: 2018-03-23 05:00 PM10 - 119µg/m3 Data pomiaru: 2018-03-23 07:00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA