Stan powietrza dobry dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 146,208,80 PM10 - 25 µg/m3 PM10 - 22µg/m3 Data pomiaru: 2019-08-23 16:00 PM10 - 37µg/m3 Data pomiaru: 2019-08-23 16:00 PM10 - 31µg/m3 Data pomiaru: 2019-08-23 16:00 PM10 - 25µg/m3 Data pomiaru: 2019-08-23 16:00 PM10 - 16µg/m3 Data pomiaru: 2019-08-23 16:00 PM10 - 29µg/m3 Data pomiaru: 2019-08-23 16:00 PM10 - 20µg/m3 Data pomiaru: 2019-08-23 16:00 PM10 - 20µg/m3 Data pomiaru: 2019-08-22
Zgłoś problem
12 616 80 00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA