Stan powietrza dobry dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 146,208,80 PM10 - 33,5 µg/m3 PM10 - 39µg/m3 Data pomiaru: 2019-07-19 01:00 PM10 - 56µg/m3 Data pomiaru: 2019-07-19 01:00 PM10 - 32µg/m3 Data pomiaru: 2019-07-19 01:00 PM10 - 33µg/m3 Data pomiaru: 2019-07-19 01:00 PM10 - 29µg/m3 Data pomiaru: 2019-07-19 01:00 PM10 - 27µg/m3 Data pomiaru: 2019-07-19 01:00 PM10 - 30µg/m3 Data pomiaru: 2019-07-19 01:00 PM10 - 22µg/m3 Data pomiaru: 2019-07-18
Zgłoś problem
12 616 80 00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA