Stan powietrza umiarkowany umiarkowany 255,255,0 umiarkowany 255,255,0 umiarkowany 255,255,0 umiarkowany 255,255,0 niekorzystny 255,192,0 umiarkowany 255,255,0 umiarkowany 255,255,0 255,255,0 PM10 - 87,29 µg/m3 PM10 - 74µg/m3 Data pomiaru: 2018-12-19 05:00 PM10 - 76µg/m3 Data pomiaru: 2018-12-19 05:00 PM10 - 70µg/m3 Data pomiaru: 2018-12-19 05:00 PM10 - 97µg/m3 Data pomiaru: 2018-12-19 05:00 PM10 - 132µg/m3 Data pomiaru: 2018-12-19 05:00 PM10 - 81µg/m3 Data pomiaru: 2018-12-19 05:00 PM10 - 81µg/m3 Data pomiaru: 2018-12-19 05:00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA