....Janusz Jakubowski, Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Miasta SA...

....Janusz Jakubowski, Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Miasta SA...