Roboty na Rondzie Mogilskim jeszcze trwają. Dowodem koparka obok resztek austriackiego fortu.

Roboty na Rondzie Mogilskim jeszcze trwają. Dowodem koparka obok resztek austriackiego fortu.