Wpis do księgi kondolencyjnej w związku ze śmiercią byłego Kanclerza Republiki Federalnej Niemiec, Helmuta Kohla

20 czerwca 2017
foto - W. Majka
Kopiuj link