Oddanie do użytku Pawilonu nr 4 przy Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym oraz inauguracja działalności Dziennego Domu Opieki Medycznej przy ul. Wielickiej 267

16 listopada 2016
foto - W. Majka
Kopiuj link