Obchody 73. Rocznicy Akcji Koppe

8 lipca 2017
foto - B. Świerzowski
Kopiuj link