Podpisanie porozumienia między Gminą Miejską Kraków, Okręgową Izbą Radców Prawnych i Krakowską Izbą Adwokacką w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

14 listopada 2016
foto - W. Majka
Kopiuj link