Uroczysty odbiór remontu elewacji budynku Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ul. św. Anny

29 listopada 2016
foto - W. Majka
Kopiuj link