Podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Małopolskim Kuratorium Oświaty z zakresu tworzenia i realizowania lokalnej polityki oświatowej

2 lutego 2017
foto - W. Majka
Kopiuj link