Oddanie do użytku zmodernizowanej pracowni mikrobiologii, centralnej sterylizatorni i aparatury medycznej w Szpitalu im. Narutowicza

22 marca 2016
foto -W. Majka
Kopiuj link