Uliczny Bieg Sztafetowy Szlakiem Pomników Pamięci Tadeusza Kościuszki zorganizowany przez Politechnikę Krakowską

24 marca 2017
foto - W. Majka
Kopiuj link