97. rocznica wyzwolenia Krakowa spod władzy zaborczej

29 października 2015
foto - W. Majka
Kopiuj link