98. rocznica wyzwolenia Krakowa spod władzy zaborczej - kwiaty na grobie Kpt. Antoniego Stawarza

28 października 2016
foto -W. Majka
Kopiuj link