Złożenie kwiatów na grobie kpt. Antoniego Stawarza

27 października 2017
foto - W. Majka
Kopiuj link