Uroczystości pogrzebowe śp. kard. Franciszka Macharskiego - msza św. w Bazylice oo. Franciszkanów i kondukt pogrzebowy

4 sierpnia 2016
foto - W. Majka
Kopiuj link