Złożenie kwiatów na sarkofagu Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Lecha Kaczyńskiego

5 sierpnia 2016 foto - P. Baranowski
Kopiuj link