Uroczystości w Michałowicach przy obelisku upamiętniającym obalenie słupów granicznych państw zaborczych

6 sierpnia 2017
foto - B. Świerzowski
Kopiuj link