Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Gminą Miejską Kraków, Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica i Norweskim Instytutem Badań Powietrza

17 stycznia 2017
foto - W. Majka
Kopiuj link