VI Zjazd Delegatów Małopolskiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych

30 września 2014
foto - W. Majka
Kopiuj link