Działalność Domu Krakowskiego w Norymberdze

Działalność Domu Krakowskiego w Norymberdze
Fot. Grażyna Wanat

W Domu Krakowskim znalazły miejsce instytucje reprezentujące i promujące Kraków, jego kulturę i wartości turystyczne. Miasto Kraków, które zatwierdza program Centrum Kulturalnego w Domu Krakowskim, dba o to, aby prezentowali w nim swoją sztukę najwybitniejsi artyści krakowscy i aby w spotkaniach uczestniczyli znani krakowscy intelektualiści. Każdy gość Domu Krakowskiego może uzyskać w nim wszechstronną informacje o Krakowie.

Dom Krakowski w Norymberdze mieści się w średniowiecznej baszcie, która była niegdyś częścią miejskich murów obronnych. Pochodzący z roku 1540 budynek został częściowo zniszczony w czasie II Wojny Światowej. Norymberscy architekci opracowali plany odbudowy baszty, przy czym plany te były konsultowane i akceptowane przez przedstawicieli Miasta Krakowa. Miasto Norymberga przebudowało i odremontowało wieże, ponosząc wspólnie ze sponsorami koszt tego przedsięwzięcia. Największy prywatny finansowy wkład w odbudowę wieży wniósł Pan Kurt Klutentreter.

8 listopada 1995 r., w obecności Ministra Spraw Zagranicznych RP prof. Władysława Bartoszewskiego, Miasto Norymberga przekazało przedstawicielom Miasta Krakowa klucze do Domu Krakowskiego. 8 czerwca 1996 r. Dom Krakowski w Norymberdze został uroczyście otwarty. W otwarciu uczestniczyli przedstawiciele Miasta Krakowa oraz instytucji miejskich, radni Miasta Krakowa, duchowni i liczni krakowianie.

Na parterze wieży ma swoją siedzibę Centrum Informacji o Krakowie, prowadzone przez Biuro Podróży "Polenreisen". Oferuje ono atrakcyjne pod względem kulturalnym i turystycznym wycieczki do Krakowa i w jego okolice. Centrum Informacji organizuje również imprezy promocyjne oraz prezentacje i promocje Krakowa na niemieckich targach turystycznych. Zaopatrywane jest ono regularnie przez Urząd Miasta Krakowa w materiały promocyjne i informacyjne o Krakowie. Na pierwszym piętrze swoją siedzibę ma Towarzystwo Polsko-Niemieckie we Frankonii oraz Stowarzyszenie „Wieża Krakowska", które służą swoją działalnością budowaniu porozumienia pomiędzy narodem polskim i niemieckim angażując się bardzo czynnie w działalność kulturalną Domu Krakowskiego. Zaś na parterze i na pierwszym piętrze restauracja "Kopernikus" oferuje swoim gościom potrawy kuchni polskiej. Częścią restauracji jest również bardzo popularny wśród mieszkańców Norymbergi ocieniony ogródek piwny, który zlokalizowany został na murach obronnych bezpośrednio nad fosą. Na najwyższym piętrze wieży znajduje się reprezentacyjna sala Domu Krakowskiego, zwana Salą Klutentretera. Z okien sali rozpościera się wspaniała panorama Norymbergi. W sali tej odbywają się odczyty, spotkania i koncerty.

pokaż metkę
Osoba publikująca: IZABELA HAUPT
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
POLECAMY
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie
POLECAMY