Tadeusz Matusz udzielił nietypowego wywiadu grupie młodzieży z Frankfurtu.

10 października 2014 r. Urząd Miasta Krakowa odwiedziła grupa młodzieży z Elisabethenschule we Frankfurcie nad Menem. W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa spotkał się z nimi Zastępca Prezydenta ds. Edukacji Tadeusz Matusz.

Tadeusz Matusz udzielił nietypowego wywiadu grupie młodzieży z Frankfurtu.
Fot. Kraków Otwarty Na Świat

Elisabethenschule to jedyne gimnazjum i liceum ogólnokształcące w Hesji, w którym język polski jest wykładany jako przedmiot maturalny. Szkoła od lat realizuje projekt integracyjny: „Historia polsko-niemiecka a aktualna współpraca regionów". W ramach projektu uczniowie odwiedzają polskie miasta, w których przeprowadzają wywiady ze spotykanymi politykami. Pytania jakie uczniowie zadali Tadeuszowi Matuszowi były zarówno ogólne (Z jakimi ekonomicznymi i społecznymi trudnościami zmaga się Kraków?), jak i szczegółowe (Jakie projekty wymiany uczniowskiej z Niemcami proponują krakowskie szkoły?), a niektóre całkiem osobiste (Co Pana skłoniło do zajęcia się polityką?)
Na zakończenie spotkania, zupełnie niespodziewanie uczniowie poprosili by wzorem dziewiętnastowiecznych mieszczan Tadeusz Matusz odpowiedział na pytania słynnego Kwestionariusza Prousta.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KINGA STOSZEK
Podmiot publikujący: Otwarty na świat beta
Zobacz także
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie