Krakowskie i frankfurckie tradycje szopkarskie

10 grudnia br. w Kościele Zakonu Niemieckiego (Deutschordenskirche) we Frankfurcie nad Menem spotkało się blisko tuzin rodzin, by podziwiać największą szopkę w Hesji i uczestniczyć w warsztatach budowy szopek krakowskich.

Krakowskie i frankfurckie tradycje szopkarskie
Fot. Urząd Miasta Frankfurtu nad Menem

Cechą wyróżniającą szopkę z Hesji jest możliwość jej zwiedzania i przemieszczania się pośród figur o naturalnych rozmiarach – zwiedzający stają się niejako częścią ekspozycji. O historii i sposobie budowy tej wyjątkowej szopki rodzicom i ich dzieciom opowiedział osobiście jej twórca, pan Michael Christoph, który od ponad 23 lat zajmuje się budową tej wyjątkowej szopki. Kolejną atrakcją spotkania były warsztaty budowy szopek krakowskich. Zapoczątkowane w ubiegłym roku warsztaty szopkarskie, prowadzone przez znanego krakowskiego szopkarza pana Andrzeja Malika, doczekały się swojej kolejnej edycji. Ubiegłoroczne warsztaty, zorganizowane przez Urząd Miasta Krakowa oraz Urząd Miasta Frankfurtu w ramach jubileuszu 25-lecia partnerstwa miast cieszyły się tak dużym zainteresowaniem, iż zostały powtórzone również w tym roku.  Dzieci wraz z rodzicami zapoznały się z tradycjami budowy szopek krakowskich eksponowanych w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa a także własnoręcznie wykonywały (według szablonu stworzonego przez pana Malika) swoje unikatowe świąteczne arcydzieła. Tegoroczną edycję warsztatów wspierała szkoła polska w Eschborn, Muzeum Ikon we Frankfurcie nad Menem oraz Konsulat RP w Kolonii.     

Pokaż metkę
Osoba publikująca: IZABELA HAUPT
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Zobacz także
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie