Krakowskie lekcje dla przyszłych merów ukraińskich miast

W poniedziałek, 7 września 2015 r., krakowski magistrat odwiedziła 30-osobowa grupa ukraińskich samorządowców – uczestników projektu „Kyiv School of Mayors", finansowanego ze środków międzynarodowych organizacji na rzecz rozwoju (USAID, NDI) i wspieranego przez Kijowsko-Mohylańską Akademię Biznesu oraz Związek Miast Polskich.

Krakowskie lekcje dla przyszłych merów ukraińskich miast
Fot. Wiesław Majka

Uczestnikami pilotażowej edycji projektu „School of Mayors" są m.in. przedstawiciele ukraińskiej administracji publicznej oraz przyszli kandydaci na posady burmistrzów miast, którzy wezmą udział w zaplanowanych na Ukrainie w październiku wyborach samorządowych. W kontekście zachodzących na Ukrainie reform, mających na celu decentralizację administracji publicznej i rozszerzenie kompetencji samorządów, grupa odbywa w dniach 6-12 września 2015 r. podróż studyjną po Polsce, w celu zapoznania się z doświadczeniem transformacji ustrojowej w naszym kraju i rozwoju samorządności na przykładzie takich miast jak Kraków, Poznań, Łódź, czy Warszawa.

Kraków był pierwszym polskim miastem, które odwiedzili ukraińscy samorządowcy. 7 września w krakowskim magistracie zorganizowany został dla nich cykl spotkań studyjnych, podczas których zapoznali się m.in. z historią samorządności naszego miasta, strukturą jego władz i administracji. Goście wysłuchali również prezentacji z zakresu budżetowania, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia budżetu zadaniowego. Poznali lokalny potencjał gospodarczy, stan prac nad nową Strategią Rozwoju Miasta Krakowa, kluczowe miejskie inwestycje (w tym plany inwestycyjne, m.in. projekt Kraków Nowa Huta Przyszłości) oraz doświadczenie Krakowa w zakresie realizacji projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Ukraińscy uczestnicy spotkań ocenili je jako interesujące i konstruktywne, czego dowodem była ogromna ilość pytań zadawanych przedstawicielom UMK. Na zakończenie krakowskiej odsłony wizyty studyjnej grupa odwiedziła Krakowski Park Technologiczny.

PODZIĘKOWANIA OD "SCHOOL OF MAYORS"

ZOBACZ ZDJĘCIA Z WIZYTY NA OTOFOTOKRONIKA MIASTA KRAKOWA

pokaż metkę
Osoba publikująca: IZABELA HAUPT
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Zobacz także
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie