Sieć Miast Europejskich Miasta dla Dzieci

Siedziba:
European City Network "Cities for Children"
Office of the Commissioner for Children's Affairs
Rathaus, Marktplatz 1
D-70173 Stuttgart

Sekretariat:
tel: +49 711 216 72 91
fax: +49 711 216 61 05

Oficjalna strona: www.citiesforchildren.eu

Sieć Miast Europejskich Miasta dla Dzieci
Fot. www.citiesforchildren.eu

 

Sieć Miast Europejskich „Miasta dla Dzieci" (The European Network Cities for Children):

Akt Założycielski organizacji Sieć Miast Europejskich „Miasta dla Dzieci", która obecnie zrzesza 50 miast z ponad 25 krajów europejskich, został podpisany podczas forum założycielskiego, które odbyło się w Stuttgarcie w dniach 25-26 czerwca 2007 r., z inicjatywy Roberta Boscha Stiftunga. Działająca pod patronatem UNICEFu, Komisji Europejskiej, Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy oraz Rady Gmin i Regionów Europy, a także współpracująca z innymi organizacjami (Europejska Sieć Miast Przyjaznych Dzieciom, EUROCITIES), Sieć „Miasta dla Dzieci" ofiaruje swoim członkom możliwość wymiany doświadczeń w dziedzinie działań służących rozwiązywaniu problemów dzieci, młodzieży i rodzin w środowisku urbanistycznym oraz wsparcie dla realizacji innowacyjnej i trwałej polityki rodzinnej odpowiedniej dla sytuacji demograficznej Europy. Koordynacją działań Sieci (np. informacyjnych) zajmuje się Biuro Komisarza ds. Dzieci miasta Stuttgart. Komisarz ds. Dzieci odpowiada bezpośrednio przed burmistrzem miasta.

Decyzję o przystąpieniu Krakowa do Sieci Miast Europejskich „Miasta dla Dzieci", podjęła Rada Miasta Krakowa przyjmując Uchwałę NR XVI/187/07 z dnia 13 czerwca 2007 r. - tym samym Kraków był jednym z miast założycielskich organizacji. Od samego początku Kraków bierze aktywny udział w projektach Sieci „Miasta dla Dzieci".

Koordynacja:

Koordynatorem udziału Krakowa w pracach organizacji jest Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny Marzena Paszkot

Opłata członkowska:

Członkostwo w organizacji Sieć Miast Europejskich „Miasta dla Dzieci" nie wiąże się z koniecznością wnoszenia opłaty członkowskiej.

Wydarzenia:

• W okresie początkowym, od stycznia do czerwca 2007 r., miasta założycielskie i ich partnerzy (m. in. „Europejska Sieć Miast Przyjaznych Dzieciom"), utworzyły podstawowy komitet zajmujący się tworzeniem struktury i planowaniem zadań Sieci.

• Miasta wchodzące w skład podstawowego komitetu mają już na swoim koncie niezwykłe osiągnięcia w zakresie działań na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin prowadzonych w miastach. Skład komitetu odzwierciedla również społeczne i geograficzne różnice w obrębie Unii Europejskiej. Działania powstałego komitetu podstawowego uzupełniane są pracami ekspertów pochodzących z instytucji, które wspierają Sieć jako sponsorzy; dotyczy to szczególnie Kongresu Rady Europy.

• Sieć pełni funkcję platformy, w ramach której organizowana jest wymiana młodzieży, dzięki czemu młodzi ludzie maja okazję spotkać się z rówieśnikami pochodzącymi z innych miast europejskich i mogą uczyć się od siebie nawzajem.

• Przynajmniej raz na dwa lata planowana jest organizacja Europejskiego Forum „Miasta dla Dzieci", w ramach którego będą się odbywać prezentacje i warsztaty, skutkujące wymianą praktycznych doświadczeń i wyników pochodzących z nauk społecznych i humanistycznych.

• II Doroczna Konferencja Sieci Miast Europejskich „Miasta dla Dzieci" odbyła się w dniach 6-7 maja 2008 r. Była to okazja, by wymienić doświadczenia w ramach dobrych praktyk oraz przekazać sobie wzajemnie innowacyjne rozwiązania. Zorganizowano również panel tematyczny oraz dyskusyjny na temat: „Przemoc wśród młodzieży: prewencja i represja".

• W ostatnich latach (od 2012 r.) aktywność Sieci nie jest sformalizowana, a realizuje się głównie poprzez różne inicjatywy, np. międzynarodowe warsztaty edukacyjne, grupy robocze poświęcone zagadnieniom zdrowia i rodziny, środowiska, pokoleń czy zaangażowania młodzieży podejmowane przez miasta w ramach konkretnych projektów.

Wydarzenia w 2009 r.

Wydarzenia w 2010 r.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Izabela Haupt
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
POLECAMY
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie
POLECAMY