Komunikat archiwalny

Ekologiczne ciepło popłynie pod Rynkiem Głównym

20 września rozpoczęła się unikatowa operacja inżynieryjna, czyli przebicie sieci ciepłowniczej pod płytą Rynku Głównego. Ciepłociąg poprowadzony zostanie od ul. Brackiej. Dzięki zrealizowanemu przedsięwzięciu m.in. Wieża Ratuszowa i Sukiennice podłączone zostaną do miejskiej sieci ciepłowniczej, czyli zaopatrywane będą w efektywne, ekologiczne ciepło.

Ekologiczne ciepło popłynie pod Rynkiem Głównym
Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Płyta Rynku Głównego nie zostanie rozkopana. Najpierw wykonany zostanie przewiert pod ziemią, a następnie robotnicy wprowadzą w to miejsce sprowadzony ze Szwajcarii specjalny, giętki rurociąg, który wypełni podziemną szczelinę.

Przygotowania do tej skomplikowanej i nowatorskiej operacji trwały od wielu tygodni. Niezbędne jest dokonanie wszelkich uzgodnień i ustaleń tak, aby – co jest także celem akcji – nie naruszyć historycznej substancji najcenniejszej powierzchni Krakowa, ale również tego, co znajdować się może pod ziemią. Przewiert prowadzony będzie bowiem pod ścisłym nadzorem służb konserwatorskich i archeologów.

Tzw. komora startowa, czyli wykop, w którym umieszczone zostanie urządzenie wykonujące przewiert wykonana zostanie przy ulicy Brackiej. Komora odbiorcza zbudowana zostanie przy Sukiennicach w sąsiedztwie Wieży Ratuszowej. Tam właśnie giętki rurociąg wprowadzony zostanie w istniejący już kanał technologiczny przebiegający wzdłuż Sukiennic w kierunku ulicy św. Jana.


Rozbudowa sieci ciepłowniczej w ścisłym centrum miasta to projekt, który umożliwia zastąpienie nieefektywnych źródeł ciepła, w tym przede wszystkim palenisk węglowych, ekologicznym ciepłem z miejskiej sieci. Rozbudowuje się ona obecnie w rejonach ulic: Pędzichów, Helclów, Słowiańska, Krowoderska, Biskupia, Sereno Fenna, Barska, Różana. Realizowane są podłączenia konkretnych budynków przy ulicach: Węgierska, Ptaszyckiego, Lindego, Prosta, Odrowąża, Bożego Ciała, Żelazna, Gnieźnieńska.

Największym realizowanym obecnie przedsięwzięciem inwestycyjnym MPEC jest jednak budowa nowej sieci ciepłowniczej wzdłuż przebudowywanej ulicy Basztowej. Kładziona jest tam preizolowana rura o średnicy 30 cm i długości 720 metrów. Umożliwi to w przyszłości podłączenie do sieci MPEC budynków zlokalizowanych przy ulicach Zamenhofa, Westerplatte, Rynku Kleparskiego, Zacisze oraz największych obiektów przy ulicy Basztowej, w tym m.in. Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego.

Istotnym wsparciem dla projektu rozbudowy infrastruktury ciepłowniczej jest dofinansowanie, jakie MPEC otrzyma w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, m.in. na budowę nowych odcinków sieci cieplnej - wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi  w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym - dofinansowanie wyniesie ponad 39 mln złotych.

82 mln złotych – to dofinansowanie na likwidację węzłów grupowych wraz z budowę przyłączy, w tym także w zakresie ciepłej wody użytkowej. Niemal 31 milionów dofinansowania w ramach POIiŚ przeznaczonych zostanie na budowę sieci dla ciepła ze źródeł kogeneracyjnych.

Tylko w pierwszym półroczu tego roku MPEC na inwestycje związane z rozbudową i modernizacją  miejskiej sieci ciepłowniczej przeznaczył ponad 21 mln złotych.

Pokaż metkę
Autor: KAMIL POPIELA
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także