Komunikat archiwalny

Krakowianie coraz chętniej segregują odpady

W 2017 r. Kraków osiągnął, a nawet przewyższył wymagane rozporządzeniem ministra środowiska z 14 grudnia 2016 r. poziomy recyklingu na terenie miasta. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło wynosi 34,7 proc., a stan recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe – 100 proc. Minima w obu przypadkach wynoszą odpowiednio 20 proc. oraz 45 proc.

Krakowianie coraz chętniej segregują odpady
Fot. Wiesław Majka

Co ważne, w Krakowie sukcesywnie zmniejsza się liczba dzikich wysypisk śmieci. W latach 2015-2017 usunięto blisko 17,5 tys. m3.

Mieszkańcy Gminy Miejskiej Kraków mają możliwość zgłoszenia wystąpienia dzikiego wysypiska śmieci do Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz do Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. – zarządcy zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

W aplikacji, w zakładce „Odpady niczyje” jest możliwość zgłoszenia występowania dzikiego wysypiska śmieci, wraz z opcją wysłania opisu, zdjęcia oraz lokalizacji. Zgłoszenia są kierowane do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o.

Program umożliwia także przeglądanie harmonogramu wywozu odpadów w wybranych lokalizacjach, a także spis stałych punktów selektywnej zbiórki odpadów.

Więcej informacji o aplikacji znajduje się tutaj.

Pokaż metkę
Autor: KAMIL POPIELA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także