Komunikat archiwalny

Budżet obywatelski po nowemu

Najprawdopodobniej jesienią odbędzie się zbieranie propozycji zadań od mieszkańców do kolejnej edycji budżetu obywatelskiego, a samo głosowanie będzie możliwe najwcześniej wiosną 2020 r. O zmianie harmonogramu zdecydowała Rada Budżetu Obywatelskiego jeszcze w grudniu ubiegłego roku. Jest to spowodowane nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którą musi zostać zmieniony regulamin BO.

Budżet obywatelski po nowemu
Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

W 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym, która wprowadziła obowiązek tworzenia budżetów obywatelskich w miastach na prawach powiatu, jako formy konsultacji społecznych. Wysokość takiego budżetu ma wynosić co najmniej 0,5 proc. wydatków gminy zawartym w ostatnim sprawozdaniu z wykonania budżetu. W Krakowie budżet partycypacyjny jest dobrze znany mieszkańcom – za nami już pięć edycji, a tym roku zostanie zrealizowanych szereg pomysłów, które zdobyły największą przychylność w ubiegłorocznym głosowaniu. Znowelizowana ustawa wymusza jednak pewne zmiany w regulaminie budżetu obywatelskiego i dostosowanie go do nowych okoliczności formalno-prawnych.

Regulamin musi zostać dostosowany do zapisów znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym i np. uwzględnić warunki formalne dla zgłoszonej propozycji zadania czy zasady głosowania, co do tej pory zapisane było w zarządzeniach. Niezbędne jest zaangażowanie w etap prac nad projektem możliwie szerokiego grona interesariuszy, przeprowadzenie konsultacji społecznych, a następnie akcji informacyjnej dla mieszkańców. Pomysły krakowian mają być konsultowane z przedstawicielami jednostek merytorycznych, by składane projekty były dobrze przygotowane co sprawi, że ocena formalno – prawna stanie się bardziej płynna.

Propozycja przesunięcia edycji VI budżetu obywatelskiego nie oznacza jednak przerwy w pracach nad nim. Cały czas będą realizowane projekty z poprzednich edycji, w tym tegorocznej – na ten cel przeznaczono 25 mln zł. Dodatkowo jednostki, które zostały przeorganizowane i podzielone otrzymają czas na realizację projektów.

Zarówno termin składania wniosków, jak i głosowania nad propozycjami są póki co wstępne i mogą ulec zmianie. Dalsze szczegóły omawiane będą podczas otwartego posiedzenia Rady Budżetu Obywatelskiego, które odbędzie się w środę, 16 stycznia, w sali Portretowej UMK przy pl. Wszystkich Świętych 3-4. Początek spotkania o godz. 16.30.

Pokaż metkę
Autor: JOANNA KORTA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Zobacz także