Bez Barier - Pełnomocnicy rektorów ds. osób niepełnosprawnych

Bez Barier - Pełnomocnicy rektorów ds. osób niepełnosprawnych
Fot. Kraków Bez Barier

 

Pełnomocnicy ds. osób niepełnosprawnych na krakowskich uczelniach


Uniwersytet Jagielloński
Pełnomocnik Rektora UJ ds. Osób Niepełnosprawnych
mgr Ireneusz Białek

ul. Retoryka 1/210, 31-108 Kraków
tel. (12) 424 29 50
e-mail: bialek@adm.uj.edu.pl, bon@uj.edu.pl
http://www.uj.edu.pl

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr hab. Janina Filek
Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych

tel. (12) 293 51 20
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
e-mail: sprawin@ae.krakow.pl; filekj@ae.krakow.pl
 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych
mgr Katarzyna Kutek-Sładek

ul. Kanonicza 9
pok. 101
31-002 Kraków
tel. 12 370-86-10
e-mail: bon@upjp2.edu.pl
www.upjp2.edu.pl/bon

 

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Pełnomocnik Rektora
ds. studentów niepełnosprawnych
mgr Katarzyna Wójcik - Pyrć

ul. Gustawa Herlinga Grudzińskiego 1
30-705 Kraków

e-mail: pelnomocnik@afm.edu.pl
tel./fax.: (12) 252 45 12 (w godzinach dyżurów)

Biuro ds. Studentów Niepełnosprawnych
bud. C, pok.  053
e-mail: bon@afm.edu.pl
tel./fax.: (12) 252 45 12

 

Politechnika Krakowska
Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych
mgr inż. Jan Ortyl
Wydział Mechaniczny

al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
tel. (12) 628-35-52
ortylj@interia.pl

 

Uniwersytet Pedagogiczny
Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych
dr Małgorzata Trojańska

ul. Ingardena 4, pokój 107
30-060 Kraków
tel. (12) - 662-6635
mtroj@ap.krakow.pl

 

Akademia Górniczo Hutnicza
mgr inż. Barbara Gąciarz
Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

tel. (12) 622 26 04
DS-4, ul. Reymonta 17, pok. 10B
e-mail: on@agh.edu.pl
wujek@agh.edu.pl

 

Uniwersytet Rolniczy                                                                                                                                                                                                  dr hab. inż. Joanna Puła                                                                                                                                                                        Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych                                                                                                                               tel. (12) 662 43 68                                                                                                                                                                al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków                                                                                                                                   e-mail:rrpula@cyf-kr.edu.pl

 

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: BEATA SCHECHTEL-MĄCZKA
Podmiot publikujący: Bez barier