KKRN - Aktualności

Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych

Do dnia 9 września istnieje możliwość składania wniosków w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

Oddział Małopolski PFRON informuje o naborze wniosków służących walce z COVID-19

Od 11 sierpnia 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku można składać wnioski o powierzenie grantów w ramach projektu pn. „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt przyczyni się do zapewnienia ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć prowadzonych przez WTZ oraz w ramach zadań zlecanych przez PFRON, jak i pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami, w sytuacji zagrożenia COVID-19.

Program #zwiedzajKraków

Celem programu #zwiedzajKraków jest umożliwienie mieszkańcom i turystom skorzystanie z atrakcyjnej oferty Krakowa a także wsparcie lokalnej przedsiębiorczości. Program trwa do 31 października b.r.

Nabór do Projektu Małopolska Niania 2.0

Projekt „Małopolska Niania 2.0” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Konkurs Kraków bez barier rozstrzygnięty !!

Znamy już laureatów konkursu „Kraków bez barier”!

Budownictwo dostępne, innowacyjne technologie i projekty badawcze, projekty i wydarzenia społeczne promujące Kraków jako miasto przyjazne osobom z niepełnosprawnościami, osobowość i najlepsza firma wspierająca Krakowską Kartę Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem – znamy już grono tegorocznych laureatów konkursu „Kraków bez barier” 2019. Zwycięzcy odebrali statuetki z rąk prezydenta Krakowa.

Wznowienie bezpośredniej obsługi stron w Urzędzie Miasta Krakowa.

Od 1 lipca 2020r. komórki organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa zajmujące się świadczeniem usług i realizacją spraw wymagających  kontaktu z klientem zewnętrznym wznawiają obsługę bezpośrednią. Zlikwidowane zostają urny na rzecz załatwiania spraw i składania wniosków/pism w sposób bezpośredni i poprzez dzienniki podawcze.

Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem w czasie epidemii COVID-19

Komunikat w sprawie przedłużenia ważności Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem w związku z epidemią COVID-19 w Polsce.

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

Osoby, które w okresie od 9 marca do 4 września br. utraciły możliwość korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez co najmniej 5 następujących po sobie dni roboczych, mogą wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie do kosztów opieki w warunkach domowych w wysokości 500 zł miesięcznie.

Wtorki przyjazne sensorycznie w IKEA Kraków

IKEA Kraków dołączyła do miejsc, wprowadzających tzw. „ciche godziny”, jednak organizatorzy poszli o krok dalej, „wyciszając się" na cały dzień.